| |

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu là gì? Cũng như ý nghĩa và cách tính?

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu là gì? Cũng như ý nghĩa và cách tính?

Làm rõ vòng quay các khoản phải thu là gì và làm thế nào để giúp doanh nghiệp phát triển tốt hơn.

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu là gì? Một thuật ngữ kế toán mà không phải ai cũng biết. Nhưng trong thực tế, khi hệ số này được xác định rõ ràng, công ty sẽ kiểm soát được rất tốt công nợ phải thu. Từ đó tính chuyện đòi nợ có tốt không?

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này.

xem thêm:

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu là gì?

Tỷ lệ quay vòng các khoản phải thu Đây là một biện pháp kế toán để kiểm tra các khoản phải thu của một công ty hoặc khách hàng doanh nghiệp và hiệu quả của việc thu hồi nợ.

Tại sao việc tính toán cẩn thận tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu lại quan trọng?
Tại sao việc tính toán cẩn thận tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu lại quan trọng?

Dựa vào chỉ tiêu này có thể đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp trong việc cấp tín dụng cho khách hàng đồng thời thể hiện khả năng thu nợ ngắn hạn. Việc tính toán vòng quay các khoản phải thu có thể được thực hiện trên cơ sở hàng năm/hàng quý/hàng tháng.

Hệ số vòng quay các khoản phải thu còn được gọi là Hệ số quay vòng các khoản phải thu.

Tìm hiểu cách tính tỷ suất quay vòng vốn lưu động chính xác nhất

Công thức tính tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu

Công thức tính tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu như sau:

Vòng quay các khoản phải thu = [Doanh thu bán chịu ròng] / [Trung bình khoản phải thu]

Trong:

  • Doanh số tín dụng ròng là doanh số tín dụng hiện tại trừ đi doanh số tín dụng do khách hàng hoặc doanh nghiệp thanh toán.
  • Các khoản phải thu bình quân là số bình quân của các khoản phải thu đầu kỳ và các khoản phải thu cuối kỳ.

Dựa vào công thức này, doanh nghiệp/công ty sẽ tính toán được hiệu quả hoạt động của các đơn vị mình.

thứ tự tính toán Tỷ lệ quay vòng các khoản phải thu Điều này sẽ được thực hiện trong 3 bước:

  • bước 1: Cách tính doanh số cấp tín dụng thuần = tổng doanh số cấp tín dụng trong kỳ hiện tại – doanh số cấp tín dụng khách hàng đã trả bằng tiền mặt.
  • bước 2: Bình quân các khoản phải thu = bình quân mở và đóng các khoản phải thu.
  • bước 3: Tính hệ số vòng quay các khoản phải thu = kết quả bước 1/kết quả bước 2.

Biết tự làm là gì?

Ví dụ tính toán vòng quay khoản phải thu

Sau khi kết thúc năm tài chính, Công ty A có khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán là 120 triệu đồng. Tổng thu nhập tín dụng trong năm tài chính là 450 triệu đồng và doanh thu bán hàng là 170 triệu đồng. Trong bảng cân đối kế toán năm trước của Công ty A, giá trị khoản phải thu là 160 triệu đồng.

Chúng ta có:

  • Doanh số tín dụng thuần là: 450.000.000 – 170.000.000 = 280.000.000 VND
  • Khoản phải thu bình quân là: (120.000.000 + 160.000.000)/2 = 140.000.000 VND

>> Hệ số vòng quay các khoản phải thu của Công ty A=280.000.000/140.000.000=2

Do đó, Công ty A phải thu tiền 1 năm 2 lần (180 ngày/lần). Điều đó có nghĩa là, trong trường hợp bán hàng tín dụng, công ty A dự kiến ​​​​sẽ nhận được khoản thanh toán trong vòng 180 ngày.

Tìm hiểu về cách tra cứu lịch kinh tế nhanh nhất

Ý nghĩa của tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu là gì?

Một công ty có nhiều khoản phải thu cũng giống như việc cho khách hàng vay tiền mà không trả gốc và lãi. Thông thường, khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp phải có điều khoản yêu cầu khách hàng thanh toán giá trị hàng hóa, dịch vụ trong vòng 30-60 ngày.

Dựa vào chỉ số vòng quay các khoản phải thu có thể đánh giá sơ bộ khả năng thu hồi nợ hiện tại của công ty hay hiệu quả của việc cấp tín dụng. Theo hệ số này, bạn cũng có thể biết được số lần mà các khoản phải thu trong doanh nghiệp được chuyển thành tiền mặt.

Vòng quay các khoản phải thu tăng giảm phản ánh điều gì?

Hệ số quay vòng các khoản phải thu phải được tính toán hàng năm và cần so sánh hệ số quay vòng các khoản phải thu của kỳ hiện tại với kỳ trước. Từ thấp hơn hoặc cao hơn được phân tích và chứa các ý nghĩa khác nhau. Đặc biệt:

Tăng vòng quay các khoản phải thu

Vòng quay các khoản phải thu theo tháng/quý/năm cao. Như vậy, có thể khẳng định các khoản đòi và khoản phải thu là có cơ sở. Điều đó có nghĩa là công ty/doanh nghiệp của bạn đang ở trong tình trạng tài chính tốt.

Nếu vòng quay các khoản phải thu tăng chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn tốt
Nếu vòng quay các khoản phải thu tăng chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn tốt

Nếu hệ số này quá cao cũng chứng tỏ chính sách tín dụng của doanh nghiệp/công ty rất thận trọng trong việc cấp tín dụng. Điều này ngăn ngừa rủi ro tín dụng xấu. Nhưng nó cũng có thể khiến khách hàng cảm thấy khó chịu và không hài lòng với dịch vụ.

Để thu hút được nhiều đối tác, công ty/doanh nghiệp cần có chính sách nhẹ nhàng hơn. Điều này dẫn đến một trải nghiệm thú vị cho khách hàng của bạn.

Giảm vòng quay các khoản phải thu

Vòng quay các khoản phải thu giảm dần theo chu kỳ tháng/quý/năm cho thấy công ty/doanh nghiệp có quy trình thu hồi nợ liên quan chưa tốt. Khi tốc độ quay vòng các khoản phải thu giảm, các công ty nên thay đổi chính sách tín dụng của mình. Đặc biệt, cần thận trọng trong việc cấp tín dụng và thay đổi thời hạn thu hồi nợ để kích thích tăng tốc độ quay vòng các khoản phải thu.

Vòng quay các khoản phải thu bao nhiêu là tốt?

Hệ số vòng quay của mỗi giao dịch sẽ có những quy định khác nhau nên không thể xác định chính xác hệ số. Để đánh giá hiệu quả của ban quản lý trong việc thu hồi các khoản phải thu và nợ phải trả của khách hàng, hãy so sánh số ngày trung bình để thu tiền với số ngày quy định của doanh nghiệp để thanh toán các khoản phải thu.

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu là cách tốt nhất để đánh giá hiệu quả của một doanh nghiệp. Cần liên tục đánh giá hiệu quả luân chuyển để định vị doanh nghiệp phát triển tốt nhất.

Giới hạn vòng quay khoản phải thu

  • Căn cứ vào chỉ tiêu vòng quay các khoản phải thu chỉ đưa ra kết luận về tình hình thu nợ của doanh nghiệp mà không xác định được các khách hàng nợ khó đòi cần xem xét đặc biệt.
  • Các khoản phải thu này có thể thay đổi trong suốt cả năm nên khó tính đầy đủ hệ số vòng quay các khoản phải thu. Vì vậy, doanh nghiệp nên so sánh chỉ tiêu này với các doanh nghiệp có sản phẩm, ngành nghề, quy mô kinh doanh tương tự để điều chỉnh chính sách tín dụng phù hợp nhất.

Tóm lại là

Trên đây chúng tôi đã giải thích về chỉ số vòng quay các khoản phải thu là gì và các thông tin liên quan đến chỉ số vòng quay các khoản phải thu. Các công ty/doanh nghiệp tín dụng cần tính toán và so sánh tốc độ quay vòng tại các thời điểm để có hướng phát triển kinh doanh tốt nhất.

Chỉnh sửa dữ liệu: ngân hàng.vn

Nguồn: tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *