| |

Thời gian hoàn vốn là gì?Ý nghĩa, cách tính và ví dụ cụ thể

Thời gian hoàn vốn là gì?Ý nghĩa, cách tính và ví dụ cụ thể

Trong các dự án đầu tư thương mại, các công ty luôn mong muốn rút ngắn thời gian thu hồi vốn nhằm tạo ra tiềm năng phát triển lớn hơn, gia tăng lợi nhuận. Vậy thời gian hoàn vốn là gì? Chỉ số này được tính như thế nào?tất cả thông tin về Cách tính thời gian hoàn vốn Bài viết đầy đủ được cung cấp dưới đây để bạn tham khảo.

Thời gian hoàn vốn là gì?

thời gian hoàn vốn trong tiếng anh là thời gian hoàn vốn.Đây là thuật ngữ chỉ thời gian để một dự án thu hồi lại chi phí đầu tư ban đầu của dự án mà nhà đầu tư bỏ ra. Nói một cách đơn giản nhất, thời gian hoàn vốn là thời gian cần thiết để một dự án đạt đến điểm hòa vốn.

Trong các dự án đầu tư thương mại, thời gian thu hồi vốn càng ngắn thì dự án đầu tư càng hấp dẫn và khả thi. Ngược lại, thời gian hoàn vốn càng dài thì càng ít người sẵn sàng đầu tư và dự án được coi là rủi ro cao.

Độ co giãn của cầu theo giá là gì?

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu là gì?

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu là thời gian cần thiết để tổng giá trị của các dòng doanh thu trong tương lai trang trải chi phí đầu tư ban đầu.

Phương pháp thời gian hoàn vốn có chiết khấu (tên tiếng Anh: Discounted payback period method) dựa trên các chỉ tiêu về thời gian hoàn vốn có chiết khấu để lựa chọn dự án đầu tư phù hợp. Căn cứ vào thời gian hoàn vốn đầu tư có chiết khấu của dự án, có thể đưa ra đánh giá sau:

 • Thời gian hoàn vốn có chiết khấu càng ngắn, dự án càng hấp dẫn
 • Thời gian hoàn vốn chiết khấu dài không phải là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư.

Công thức tính thời gian hoàn vốn chính xác nhất

Công thức tính thời gian hoàn vốn chính xác nhất
Công thức tính thời gian hoàn vốn chính xác nhất

Để xác định chính xác thời gian hoàn vốn của dự án đầu tư có thể áp dụng công thức tính sau:

Lợi nhuận trên vốn đầu tư là bằng nhau qua các năm

Thời gian hoàn vốn đầu tư của dự án đầu tư có suất sinh lợi bằng nhau hàng năm được tính theo công thức sau:

Thời gian hoàn vốn đầu tư dự án = vốn đầu tư ban đầu / thu nhập ròng 1 năm

Trong:

Thu nhập ròng 1 năm = khấu hao 1 năm + 1 năm lợi nhuận sau thuế

Ví dụ: Vốn đầu tư ban đầu của dự án A là 900 triệu đồng. Trong 4 năm của vòng đời dự án, thu nhập ròng của dự án dự kiến ​​là 300 triệu đồng/năm. Áp dụng công thức trên, ta có:

Thời gian hoàn vốn của Dự án A = 900.000.000/300.000.000 = 3 năm < 4 năm. Qua đó có thể thấy dự án A là dự án có thời gian thu hồi vốn ngắn nên rất có tiềm năng phát triển và đầu tư.

Lợi tức đầu tư không đồng đều từ năm này sang năm khác

Nếu lợi nhuận đầu tư không đều qua các năm thì thời gian hoàn vốn được tính theo 2 bước:

bước 1: Sử dụng công thức sau để xác định dòng tiền ròng:

Dòng tiền ròng hàng năm (tức là lợi nhuận ròng) = thu nhập hàng năm – chi phí hàng năm

Bước 2: Sử dụng công thức sau để xác định dòng tiền ròng tích lũy cho mỗi năm:

Dòng tiền ròng lũy ​​kế hàng năm = đầu tư ban đầu (số âm) + dòng tiền ròng hàng năm

bước 3: Tính thời gian hoàn vốn

Lúc này dòng tiền thuần lũy kế = 0 là thời điểm hòa vốn.

Thời gian hoàn vốn = thời gian từ khi bắt đầu dự án đến khi hòa vốn.

Ví dụ: Vốn đầu tư của dự án B là 500 triệu đồng (chỉ đầu tư một lần). Doanh thu dự kiến ​​(bao gồm khấu hao và lợi nhuận sau thuế) trong 4 năm tới là: 180, 150, 150, 120, 90.

Ta có thể dễ dàng tính được số vốn thu hồi cuối năm còn lại từ năm đầu tiên đến năm thứ 3 là: 500 triệu đồng, 320 triệu đồng, 170 triệu đồng và 20 triệu đồng. Do đó, thời gian hoàn vốn của dự án B được tính như sau:

Thời gian hoàn vốn = 3+(20/120) x12 = 3 năm 2 tháng. Vì vậy, so với dự kiến ​​4 năm, thời gian thu hồi vốn đầu tư của dự án này ngắn hơn, và là dự án có tiềm năng lớn.

Công thức tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu

Công thức tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu
Công thức tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu

Công thức tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu như sau:

Dòng tiền chiết khấu = Dòng tiền ròng / ((1 + i)^n

Trong:

 • i: là lãi suất chiết khấu
 • n: là khoảng thời gian của dòng tiền

Ví dụ: Sau khi tính dòng tiền chiết khấu, chỉ cần áp dụng công thức thời gian hoàn vốn đã tính ở trên. Để hiểu rõ hơn về cách tính thời gian hoàn vốn cho khấu hao, xem ví dụ sau:

Dự án đầu tư của Công ty A có vốn đầu tư ban đầu là 800 triệu đồng. Dự án này dự kiến ​​chia làm 6 đợt, mỗi đợt thu về 150 triệu, với lãi suất chiết khấu 2%.

Chúng ta có:

 • Giai đoạn đầu sẽ về: 150.000.000 vnđ.
 • Dòng tiền chiết khấu đợt 1 = 150.000.000/(1+0,02) = 147.058.824 đồng.
 • Sau giai đoạn 1, dự án cần: 800.000.000 – 147.058.824 = 652.941.176 VNĐ để hòa vốn.
 • Dòng tiền chiết khấu đợt 2 = 150.000.000/(1,02)^2 = 144.175.317 đồng
 • Dòng tiền chiết khấu đợt 3 = 150.000.000/(1,02)^3 = 141.348.350 VND
 • Dòng tiền chiết khấu giai đoạn 4 = 150.000.000/(1,02)^4 = 138.576.814 đồng
 • Dòng tiền chiết khấu đợt 5 = 150.000.000/(1,02)^5 = 135.859.622 VNĐ
 • Trong Giai đoạn 5, số dư ròng của dự án là: 800.000.000 – (147.058.824 + 144.175.317 + 141.348.350 + 141.348.350 + 135.859.622) = 90.209.537 đồng
 • Chiết khấu dòng tiền kỳ6 = 150.000.000/(1,02)^6 = 133.195.707 đồng

>> Số dư của dự án là: 133.195.707 – 90.209.537 = 42.986.170 đồng.

Do đó, thời gian hoàn vốn sẽ rơi vào Giai đoạn 6 >> dự án không khả thi. Dự án của Công ty A vẫn còn số dư, nhưng số dư quá nhỏ để đầu tư. Công ty A nên đưa dự án này vào danh sách các dự án xem xét, nếu không có dự án nào khác mang lại lợi nhuận tốt hơn thì có thể xem xét đầu tư vào dự án này.

Phương pháp Thời gian hoàn vốn là gì?

Phương pháp thời gian hoàn vốn là một phương pháp để xác định các dự án đầu tư phù hợp và có lợi nhất. Về cơ bản, ngoài việc xác định thời gian hoàn vốn của dự án, một số khía cạnh khác cần được phân tích và đánh giá. Những cân nhắc dựa trên cách tiếp cận này cho phép các công ty lựa chọn các dự án có thời gian hoàn vốn phù hợp với ý định của công ty.

Nói chung, thời gian hoàn vốn càng dài thì rủi ro của dự án càng lớn và thời gian hoàn vốn càng thấp thì dự án càng có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, khi quyết định đầu tư, bạn không nên chỉ nhìn vào thời gian hoàn vốn, bởi bản thân chỉ tiêu này cũng có những ưu nhược điểm nhất định. Vì vậy, nên xem xét và đánh giá các tiêu chí cần thiết trước khi quyết định đầu tư.

Những lợi thế và bất lợi của thời gian hoàn vốn là gì?

Có những ưu và nhược điểm đối với từng thời gian hoàn vốn, như sau:

Lợi thế

 • Việc tính toán thời gian hoàn vốn của một dự án đơn giản đến mức không cần sự trợ giúp của chuyên gia.
 • Thời gian hòa vốn cũng được coi là thước đo rủi ro vốn có trong một dự án. Với sự không chắc chắn của dòng tiền trong tương lai của dự án, thời gian hoàn vốn ngắn cung cấp một dấu hiệu tích cực về khả năng tồn tại của dòng tiền của dự án.
 • Đối với các doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề về thanh khoản, thời gian hoàn vốn cung cấp một thứ hạng tốt cho các hạng mục có khả năng được hoàn trả sớm.

giới hạn

 • Thời gian hoàn vốn không tính đến giá trị thời gian của dòng tiền, đây là một thiếu sót nghiêm trọng vì nó có thể dẫn đến các quyết định đầu tư sai lầm.
 • Thời gian hoàn vốn không tính đến các dòng tiền chi phí có thể xảy ra sau thời gian hoàn vốn. Điều này có nghĩa là các dự án có dòng tiền rất tốt nhưng sẽ vượt quá thời gian hoàn vốn rất có thể bị bỏ qua.
 • Đây chắc chắn không phải là khoản chi quan trọng nhất để đánh giá tổng thể khả năng phát triển dự án, bởi nó chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn. Vì vậy, trước khi đánh giá thời gian hoàn vốn cần kết hợp thêm các chỉ số tài chính phù hợp để tiến hành đánh giá dự án chính xác hơn.

Cách phân biệt thời gian hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu

Sự khác biệt giữa thời gian hoàn vốn và thời gian hoàn vốn chiết khấu như sau:

tiêu chuẩn so sánh thời gian hoàn vốn Thời kỳ hoàn vốn chiết khấu
Định nghĩa Thời gian hoàn vốn là thời gian cần thiết để thu hồi vốn đầu tư ban đầu để thực hiện bất kỳ dự án nào. Thời gian hoàn vốn có chiết khấu là khoảng thời gian cần thiết để tổng các dòng doanh thu trong tương lai của dự án đủ để thanh toán khoản đầu tư ban đầu.
giá trị thời gian của tiền Thời gian hoàn vốn không tính đến giá trị thời gian của tiền Thời gian hoàn vốn chiết khấu có tính đến giá trị thời gian của tiền.
dòng tiền Thời gian hoàn vốn không sử dụng dòng tiền chiết khấu vì nó không đủ chính xác. Do độ chính xác cao, thời gian hoàn vốn chiết khấu sử dụng dòng tiền chiết khấu.

Cơ hội kinh doanh là gì?

Cân nhắc áp dụng chỉ số thời gian hoàn vốn

Để đảm bảo tính hiệu lực của chỉ tiêu thời gian hoàn vốn trong đầu tư của doanh nghiệp, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Thời gian hoàn vốn càng ngắn thì tiềm năng phát triển trong tương lai của dự án càng lớn, lợi nhuận càng cao và rủi ro càng thấp. Ngược lại, các dự án có thời gian thu hồi vốn dài tiềm ẩn nhiều rủi ro và được đánh giá là không khả thi.
 • Sự thành bại của một dự án không thể chỉ đánh giá qua chỉ tiêu thời gian hoàn vốn mà còn phải kết hợp với nhiều yếu tố khác như: tính ứng dụng, giá trị lợi nhuận, thị trường…
 • Thường những dự án có tỷ lệ rủi ro cao thì tỷ suất sinh lời cao và thời gian thu hồi vốn dài nên cân nhắc đầu tư. Ngược lại, những dự án có thời gian thu hồi vốn ngắn sẽ không mang lại lợi nhuận.

Tóm lại là

đây là chia sẻ của chúng tôi Cách tính thời gian hoàn vốn chính xác nhất hi vọng đã giúp bạn nắm bắt được những thông tin hữu ích để áp dụng phù hợp vào doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chủ đề tài chính, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

Biên tập bài viết: Banktop.vn

Nguồn: tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *