|

Thị trường tiền tệ là gì?Tính năng, chức năng, ví dụ cụ thể

Thị trường tiền tệ là gì?Tính năng, chức năng, ví dụ cụ thể

Tên của trường là gì?
Thị trường tiền tệ là gì?

Có rất nhiều khái niệm, thuật ngữ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng mà nhiều người chưa hiểu rõ. Trong số đó, khái niệm thị trường tiền tệ liên quan đến phát triển kinh tế đáng được quan tâm.vì thế Thị trường tiền tệ là gì?? Nêu đặc điểm và chức năng của thị trường tiền tệ?

xem thêm:

Thị trường tiền tệ là gì?

Thị trường tiền tệ – Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn (dưới 1 năm), nơi diễn ra các hoạt động cung cầu vốn ngắn hạn như vay vốn ngân hàng, giao dịch chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc, v.v. Nguồn vốn ngắn hạn bao gồm các thương phiếu có thời hạn ngắn, ngắn hạn, rủi ro thấp và tính thanh khoản cao.

Tên của trường là gì?
thị trường tiền tệ

Nói cách khác, thị trường ngoại hối là nơi mà tất cả mọi người trên thế giới có thể trao đổi, mua và bán ngoại tệ. Thị trường này mở cửa 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong tuần.

Thị trường tiền tệ bao gồm năm thị trường con: thị trường tiền gửi, thị trường tín dụng, thị trường liên ngân hàng, thị trường mở và thị trường trái phiếu kho bạc.

Đặc điểm của thị trường tiền tệ

Các tính năng chính của thị trường tiền tệ là:

 • Thị trường tiền tệ không được quy định cụ thể và không được giám sát bởi bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào.
 • Thị trường tiền tệ được toàn cầu hóa và các giao dịch quốc tế thông qua Internet là những giao dịch chính.
 • Thị trường này tồn tại trong các văn phòng trao đổi tiền tệ, ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại trên toàn thế giới.
 • Thị trường là trung gian giữa người đi vay và người cho vay, các ngân hàng thương mại.
 • Thị trường tiền tệ chủ yếu mua bán các công cụ tài chính có thời hạn dưới một năm để luân chuyển vốn ngắn hạn.
 • Các công cụ của thị trường tiền tệ có tính thanh khoản cao và tạo ra tiền lãi, tiền lãi và lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
 • Các hoạt động cơ bản trên thị trường tiền tệ bao gồm quyền chọn kỳ hạn, ngày hết hạn, hoán đổi, v.v.

Vai trò của thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ có những đặc điểm riêng và có vai trò nhất định đối với nền kinh tế. Cụ thể, vai trò của thị trường tiền tệ sẽ được thể hiện ở các đặc điểm sau:

 • Do khả năng huy động vốn nhanh nên có thể đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
 • Gặp gỡ các nhà đầu tư với nhiều cơ hội giao dịch và phát triển tài chính do tính thanh khoản cao của thị trường.
 • Hỗ trợ phát triển kinh tế của một quốc gia thông qua huy động vốn, đầu tư chứng khoán, tiền tệ.
 • Đó là một cấu trúc hỗ trợ thanh toán quốc tế, mở rộng hợp tác giữa các quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng hàng hóa.

Chức năng của thị trường tiền tệ

Tên của trường là gì?
Chức năng của thị trường tiền tệ

Chức năng của thị trường tiền tệ là:

 • Huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các nhà đầu tư.
 • Giúp các nhà đầu tư có cơ hội đầu tư, mua bán, giao dịch tiền tệ để thúc đẩy phát triển tài chính.
 • Tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính quốc gia thông qua đầu tư chứng khoán, tài chính, tiền tệ.
 • Tạo điều kiện tiết kiệm trong thanh toán quốc tế và vận chuyển hàng hóa trên khắp thế giới một cách dễ dàng.

người tham gia thị trường tiền tệ

Những người tham gia thị trường tiền tệ bao gồm:

 • chính quyền: Tham gia với tư cách là người phát hành và quản lý ghi chú.
 • ngân hàng trung ương: Tham gia vào thị trường quy định.
 • Ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính: Tham gia thị trường thông qua các gói tiền gửi tiết kiệm huy động vốn nhân dân, phát hành và kinh doanh thương phiếu, chuyển đổi tiền thành vốn cho các doanh nghiệp, hộ công thương nghiệp cá thể thông qua tín dụng.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế: Tham gia thị trường với tư cách là một bên đang cần vốn kinh doanh.
 • Cá nhân, tổ chức xã hội: Tham gia mua và bán tiền tệ và giấy bạc có giá trị hoặc vay vốn để đầu tư kinh doanh.

công cụ thị trường tiền tệ

Năm công cụ cơ bản lưu hành trên thị trường tiền tệ là Tín phiếu kho bạc, Séc thủ quỹ, Chứng chỉ tiết kiệm, Thương phiếu và Kỳ phiếu thương mại.

tín phiếu kho bạc

Là loại chứng khoán nợ ngắn hạn do nhà nước phát hành để lưu thông tiền tệ, cân đối thu chi ngân sách, chống lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế. Những trái phiếu như vậy có thời hạn dưới một năm và tiền lãi được tính khi đáo hạn.

kiểm tra thu ngân

Là chứng khoán do các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính phát hành có kỳ hạn từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng đến 12 tháng, được sử dụng để huy động vốn và cho vay, có đặc điểm rủi ro thấp và không tác động đến thị trường . Hãy hành động khi giá thay đổi.

thương phiếu

Kỳ phiếu thương mại sẽ do doanh nghiệp phát hành và thanh toán thay cho kỳ phiếu cho đơn vị, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp. Thời hạn trả nợ và lãi suất mà đơn vị trả gốc và lãi được quy định trong thương phiếu.

bằng chứng tiết kiệm

Các công cụ nợ ngắn hạn được ngân hàng bán cho người gửi tiền với lãi suất cố định đã thỏa thuận và sẽ được hoàn trả đầy đủ theo mệnh giá ban đầu khi đáo hạn.

thương lượng

Chứng chỉ có giá trị xác định một yêu cầu thanh toán hoặc một lời hứa thanh toán trong một thời gian nhất định mà không có điều kiện ràng buộc nào. Người trả tiền có trách nhiệm trả tiền đúng hạn, không chậm trễ.

Tóm lại là

Thị trường tiền tệ là gì? Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi trao đổi các công cụ tài chính, giúp các nhà đầu tư tạo điều kiện phát triển, thanh toán quốc tế và lưu thông hàng hóa.

Biên tập thông tin: lamchutaichinh.vn

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *