|

ROE và ROA là gì? Ý nghĩa, cách tính và ứng dụng của ROA và ROE

ROE và ROA là gì? Ý nghĩa, cách tính và ứng dụng của ROA và ROE

Nó là gì?
Đây là một chỉ số về lợi nhuận trên tài sản.

ROA được biết đến như một chỉ số tương quan giữa khả năng sinh lời và tình hình tài chính của công ty. Thông qua chỉ số ROA, người dùng có thể biết được hiệu quả sử dụng tài sản để kiếm tiền.vì thế Lợi nhuận trên tài sản là gì?? Công thức tính như thế nào? Chỉ số này có ý nghĩa gì?

xem thêm:

Lợi nhuận trên tài sản là gì?

ROA là tên viết tắt của Return on Assets, là chỉ số phản ánh tỷ suất lợi nhuận trên tài sản. Chỉ tiêu này là tỷ suất lợi nhuận trên tài sản đưa vào sản xuất kinh doanh, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

Nó là gì?
Đây là một chỉ số về lợi nhuận trên tài sản.

Công thức ROA và ví dụ

ROA là chỉ số đo lường lợi nhuận trên tài sản. Vậy ROA được tính như thế nào?

Cách tính ROA

ROA sẽ được tính theo công thức sau:

ROA = lợi nhuận sau thuế/tổng ​​tài sản x 100%

Trong:

  • Lợi nhuận sau thuế = tổng thu – tổng chi – thuế thu nhập doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế được lấy từ báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Tổng tài sản là toàn bộ tài sản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo, bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, chi phí xây dựng cơ bản dở dang và các tài sản khác. Tổng tài sản được thể hiện trên bảng cân đối kế toán.
  • Đơn vị của ROA là %.

Ví dụ về cách tính ROA

Một ví dụ để bạn hình dung rõ hơn về ROA là:

Công ty A có thu nhập ròng dự kiến ​​là 1 triệu USD và hiện có tổng tài sản là 5 triệu USD. Tài sản đã được khai báo giữa vốn chủ sở hữu và nợ. Vậy bây giờ công thức tính ROA là: 1:5 x 100% = 20%.

Sự khác biệt là gì?
ROA có nhiều ý nghĩa đối với một doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu Công ty B cũng có cùng doanh thu và tổng tài sản hơn 10 triệu đô la, thì ROA sẽ khác. ROA kỳ vọng của công ty B là 10%. Nếu đặt bảng so sánh giữa Công ty A và Công ty B sẽ hiệu quả hơn trong việc biến đầu tư thành lợi nhuận.

Ý nghĩa của ROA

Ý nghĩa của ROA là một công ty kiếm được bao nhiêu lợi nhuận với 1 đô la vốn đầu tư vào tài sản. ROA càng lớn chứng tỏ việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng hiệu quả.

cho chủ doanh nghiệp

Dựa vào chỉ số ROA, nhà quản lý doanh nghiệp sẽ biết được nên đầu tư bao nhiêu vốn và đem lại bao nhiêu lãi ròng. ROA càng cao chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng tài sản càng hiệu quả.

ROA còn là cơ sở để doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh. Khi so sánh ROA giữa các thời kỳ hoặc với các công ty cùng quy mô trong cùng ngành. Nếu ROA cao thì doanh nghiệp tiếp tục duy trì chiến lược kinh doanh hiện tại, nếu ROA thấp thì lãnh đạo doanh nghiệp cần điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh.

cho các nhà đầu tư

ROA cũng được các nhà đầu tư sử dụng để lựa chọn cổ phiếu để đầu tư. So sánh ROA của các công ty cùng ngành, ROA càng cao thì khả năng sinh lời càng tốt.

Tuy nhiên, nó cũng có nghĩa là giá cổ phiếu cao hơn. Ngoài ra, bạn nên so sánh ROA của doanh nghiệp với chính bạn trong quá khứ để xem liệu doanh nghiệp có hoạt động tốt hơn không.

cho ngân hàng

ROA là bức tranh tổng thể về sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp. Dựa vào chỉ tiêu này, ngân hàng sẽ đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra quyết định có cho vay hay không.

ROA bao nhiêu là tốt cho doanh nghiệp

ROA là một chỉ tiêu quan trọng giống như ROE, và mối quan hệ giữa ROA và ROE được đo lường bằng tỷ lệ nợ.Nợ càng ít càng tốt, khi nợ/vốn chủ sở hữu< 1时越好。按照国际标准ROE > 15% là công ty có đủ năng lực tài chính. Thì ROA > 7,5%.

Mặc dù vậy mối quan hệ này nên được xem xét trong ít nhất 3 năm, nếu công ty duy trì ROA>=10% và kéo dài ít nhất 3 năm thì đó là công ty tốt. ROA có xu hướng tăng cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tài sản hiệu quả hơn.

ROA tốt như thế nào có thể được tìm thấy theo công thức sau:

ROA > 7,5% + ROA gia tăng + duy trì ít nhất 3 năm.

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là gì?

ROE tên đầy đủ là Return on Equity, là chỉ tiêu đo lường tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu. ROE là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được doanh nghiệp sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh.

bạn làm nghề gì?
ROE là chỉ số phản ánh lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Công thức tính ROE và ví dụ

ROE có thể được tính bằng công thức sau:

ROE = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) * 100

Trong:

  • Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận thuần sau khi trừ đi các chi phí liên quan.
  • Vốn tự có là vốn tự có của công ty (không bao gồm vốn vay).

Ví dụ: Lợi nhuận sau thuế của một doanh nghiệp là 50 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 150 tỷ đồng. Khi đó ROE = (50/150)×100 = 33%

Ý nghĩa của ROE

ROE đề cập đến 1 đô la vốn mà một doanh nghiệp chi tiêu để phục vụ các hoạt động của mình và lợi nhuận mà nó kiếm được. ROE càng cao, công ty càng sử dụng hiệu quả vốn.

Phân tích mối liên hệ giữa ROA và ROE

Mối liên hệ giữa ROA và ROE được thể hiện qua công thức tính đòn bẩy tài chính như sau:

Đòn bẩy tài chính = tài sản/vốn chủ sở hữu = ROE/ROA.

Có thể thấy ROA và ROE có mối quan hệ mật thiết với nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về mối tương quan giữa ROA và ROE, chúng ta nên dựa vào mô hình phân tích DuPont.

Mô hình DuPont như sau:

ROE = ROA * Đòn bẩy tài chính = ROA * Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu = ROA * (1 + Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu).

Tổng tài sản = Tổng vốn chủ sở hữu hoặc (Tổng nợ + Vốn chủ sở hữu).

Cũng có thể triển khai cho các hệ số sau để thấy rằng ROE được tính dựa trên các hệ số lãi thuần, đòn bẩy tài chính, hiệu suất sử dụng tài sản.

ROE = (LNST/Doanh thu)*(Doanh thu/Tổng tài sản)*(Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu).

Có thể thấy sự thay đổi của ROE do khả năng sinh lời của thu nhập do nhiều yếu tố (lãi suất, thuế suất, khả năng kiểm soát chi phí,…) khả năng sử dụng tài sản (năng lực tạo ra thu nhập). Tỷ lệ thu nhập và doanh nghiệp sử dụng vốn để tài trợ cho tài sản trong sản xuất, sử dụng nợ.

Một số lưu ý khi sử dụng ROA và ROE

ROA là một chỉ số quan trọng, tuy nhiên khi sử dụng chỉ số này bạn cần chú ý một số điểm sau:

  • Trước khi đánh giá ROA của một công ty có tốt hay không, cần chú ý đến ngành mà công ty đang hoạt động, ROA của các đối thủ cạnh tranh trong ngành này và ROA trong quá khứ của công ty.
  • Để có được bức tranh đầy đủ và chính xác hơn về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, bạn cần kết hợp phân tích ROA với ROE, ROS và đòn bẩy tài chính.

Tóm lại là

Mong câu trả lời trên của lamchutaichinh.vn rô là gì? sẽ giúp bạn có những thông tin cụ thể về vấn đề này để từ đó dễ dàng áp dụng công thức ROA. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới để được giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Chỉnh sửa dữ liệu: lamchutaichinh.vn

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *