PHÂN BIỆT THẺ TÍN DỤNG VÀ THẺ GHI NỢ – CUỘC ĐẠI CHIẾN CỦA VISA VÀ MASTERCARD | KINH TẾ NHẬP MÔN #6

Thông tin về PHÂN BIỆT THẺ TÍN DỤNG VÀ THẺ GHI NỢ – CUỘC ĐẠI CHIẾN CỦA VISA VÀ MASTERCARD | KINH TẾ NHẬP MÔN #6

Thẻ tín dụng so với VISA và MASTERCARD Sau nhiều thập kỷ sử dụng các mô hình kinh doanh cốt lõi gần như giống hệt nhau, Visa và Mastercard đã áp dụng các chiến lược khác nhau để cạnh tranh và phát triển. Trong video ngày hôm nay, Battlecry sẽ xem xét sâu về cách thức hoạt động của Visa, Mastercard, v.v., cũng như thông tin thẻ tín dụng mà chúng tôi không quan tâm! Kế hoạch Ponzi là gì? Mọi thứ về mô hình Đề án Ponzi Bitcoin là gì? Tất cả về Bitcoin Tất cả về Cách mạng Công nghiệp 4.0 Nền tảng là gì? Mô hình kinh doanh là gì? From Theory “The Invisible Hand” và 2 Crisis “Death Worth” Official Fan Page: Kênh Youtube Battlecry – Người Kể Chuyện: @BATTLECRY2020 Kênh Youtube Battlecry – Khám Phá Thế Giới: @BATTLECRYKHAMPPHATHEGIOI Kính gửi chủ nhân. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ: battlecry.vn@gmail.com. Một số tài liệu được sử dụng trong video thuộc về chủ sở hữu hợp pháp. Mọi thắc mắc liên quan đến bản quyền xin gửi về battlecry.vn@gmail.com. Cảm ơn. #battlecry #kinhte #kinhte #thuongtruong #taichinh #thuonghieu.

Rate this post

23 bình luận về “PHÂN BIỆT THẺ TÍN DỤNG VÀ THẺ GHI NỢ – CUỘC ĐẠI CHIẾN CỦA VISA VÀ MASTERCARD | KINH TẾ NHẬP MÔN #6”

  1. ông làm 1 kênh về kiến thức kinh tế, nói nhiều chủ đề về quốc tế với một mớ thuật ngữ tiếng anh, ông có thể đọc mấy từ thuật ngữ tiếng anh đó một cách tử tế để tôn trọng người xem được chứ???

    Trả lời

Viết một bình luận