|

NAV (Giá trị tài sản ròng) là gì? Ý nghĩa chỉ số NAV và cách tính

NAV (Giá trị tài sản ròng) là gì? Ý nghĩa chỉ số NAV và cách tính

điều hướng là gì
Giá trị ròng là gì?

Khi bắt đầu tìm hiểu thị trường chứng khoán, bạn cần nắm một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản, trong đó có khái niệm NAV – Giá trị tài sản ròng.Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về khái niệm này Giá trị ròng là gì? và tính toán NAV cho cổ phiếu.

xem thêm:

NAV (Giá trị tài sản ròng) là gì?

điều hướng là gì
giá trị tài sản ròng

NAV – Giá trị tài sản ròng ở Việt Nam đề cập đến Giá trị tài sản ròng. Đây là giá trị của một thực thể, được tính bằng tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả. NAV, còn được gọi là Giá trị tài sản ròng, thể hiện giá thị trường trên mỗi cổ phiếu của một quỹ tương hỗ cụ thể.

Công thức tính NAV chính xác nhất

Để tính giá trị ròng, chúng ta thường sử dụng một công thức đơn giản đó là:

  • Công thức giá trị ròng cho một thực thể kinh doanh: NAV = Tài sản – Nợ phải trả.
  • Công thức NAV cho quỹ tương hỗ, quỹ đầu tư:

NAV = (Tài sản – Nợ phải trả) / Tổng số cổ phiếu đã phát hành

NAV ảnh hưởng đến các quỹ tương hỗ như thế nào?

Giá trị của chỉ số NAV ảnh hưởng đến quỹ tương hỗ thông qua hai vấn đề: vấn đề về tài sản và vấn đề về trách nhiệm pháp lý.

vấn đề tài sản

Tài sản của quỹ tương hỗ bao gồm vốn hóa thị trường tích lũy dựa trên giá đóng cửa của chứng khoán được đầu tư, tiền mặt thu được, lợi nhuận tích lũy từ các quỹ trong một quỹ cụ thể và các rào cản khác.

Các quỹ tương hỗ có thể bao gồm một phần vốn dưới dạng tài sản lưu động và tiền mặt, cũng như các khoản thanh toán lãi, cổ tức, v.v. Tổng giá trị của các loại tài sản nói trên và sự thay đổi của chúng thuộc về loại tài sản.

vấn đề trách nhiệm pháp lý

Các khoản nợ trong việc tính toán NAV của quỹ tương hỗ bao gồm số tiền chưa thanh toán, các khoản vay còn nợ, các khoản phí và lệ phí khác cũng như các khoản nợ của tổ chức có liên quan và phí tiện lợi, lợi ích, chi phí hoạt động, chi phí hành chính, lương nhân viên, v.v.

Cũng có thể có các khoản nợ nước ngoài, bao gồm cổ phần của người không cư trú, các khoản thanh toán đang chờ xử lý cho các công ty nước ngoài, tiền thu được từ các giao dịch bán hàng khác nhau, v.v.

Tác động NAV đối với cổ phiếu

Giá trị của chỉ số NAV có tác động nhất định đến thị trường chứng khoán là:

  • Giá trị ròng, một phương pháp tính toán khác, chỉ bao gồm tài sản hiện tại của công ty. Từ đó có thể xác định được giá cổ phiếu.
  • Giá trị ròng của một tài sản là một yếu tố quan trọng khi một nhà đầu tư lựa chọn đầu tư một khoản tiền vào tài sản đó.

Ưu điểm của NAV trong Cổ phiếu

Ưu điểm của chỉ số NAV là có thể định giá tài sản và tính giá trị của tài sản trong chứng khoán.

Định giá vốn chủ sở hữu hàng ngày

Các công ty đầu tư sẽ đánh giá tổng số tiền đầu tư của họ mỗi ngày sau khi thị trường đóng cửa lúc 3:30 chiều. Sau đó, vào ngày hôm sau khi thị trường mở cửa trở lại, giá đóng cửa của ngày hôm trước được tính và nhà đầu tư phải khấu trừ phí để tính giá trị tài sản ròng của mỗi ngày.

Giá trị tài sản ròng Tính toán chung

Giá trị ròng của tài sản là giá cổ phiếu và được tính bằng cách sử dụng chi phí tích lũy của từng cổ phiếu. Giá trị này có thể dao động theo giá thị trường.

Ý nghĩa chỉ số giá trị tài sản ròng

điều hướng là gì
Ý nghĩa của giá trị ròng

Chỉ số NAV cực kỳ quan trọng trong chứng khoán:

  • NAV không liên quan gì đến hoạt động của quỹ tương hỗ. Ngay cả khi NAV của quỹ thấp thì cũng không thể đánh giá hiệu quả của quỹ đầu tư.
  • Nhà đầu tư không nên lấy giá trị tài sản ròng làm tham số ra quyết định khi lựa chọn quỹ đầu tư mà nên cân nhắc lợi tức đầu tư.
  • Để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý, các nhà đầu tư cần kiểm tra chi phí và hiệu suất lịch sử của quỹ.

Làm thế nào để tăng giá thị trường của NAV?

Để tăng giá thị trường của NAV, chúng ta có thể làm như sau:

  • Mua lại chứng chỉ quỹ trên thị trường giống như công ty niêm yết mua cổ phiếu.
  • Trả cổ tức cao hơn.
  • Vui lòng thay thế tất cả hoặc một phần của nó bằng một quỹ mở.

Tóm lại là

Giá trị ròng là gì? NAV – Giá trị tài sản ròng là giá trị ròng của một thực thể, được tính bằng tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu rất quan trọng khi các nhà đầu tư cân nhắc và quyết định có nên đầu tư vào cổ phiếu của một công ty hay không.

Biên tập thông tin: lamchutaichinh.vn

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *