| |

Mẫu Ủy Quyền Rút Tiền Ngân Hàng Nông Nghiệp Mới Nhất 2023

Mẫu Ủy Quyền Rút Tiền Ngân Hàng Nông Nghiệp Mới Nhất 2023

Nếu cần rút tiền tại ngân hàng nhưng bận quá không xử lý được, bạn có thể nhờ người thân rút tiền thay.Tuy nhiên, nó là cần thiết Mẫu thư ủy quyền rút tiền của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Giao dịch được xử lý theo mẫu do ngân hàng mới quy định. Bạn có biết mẫu giấy ủy quyền rút tiền của Ngân hàng Nông nghiệp cụ thể như thế nào không?

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn vấn đề ở đây.

Giấy ủy quyền rút tiền từ sổ tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp là gì?

Mẫu giấy ủy quyền của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc là một văn bản pháp lý, người được ủy quyền được chủ tài khoản ủy quyền để thực hiện các công việc trong giấy ủy quyền, ở đây đề cập cụ thể đến việc rút tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Sổ tiết kiệm ngân hàng nông nghiệp.

Giấy ủy quyền rút tiền từ sổ tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp là gì?
Giấy ủy quyền rút tiền từ sổ tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp là gì?

Hiểu một cách đơn giản, giấy ủy quyền là mẫu giấy dùng để thể hiện việc người đứng tên thanh toán dịch vụ, rút ​​sổ tiết kiệm,… được chính chủ chuyển đến ngân hàng để giao dịch, và ngân hàng hoàn toàn hợp pháp. Ngân hàng sẽ bàn giao công việc cho người được ủy quyền theo nội dung thông tin ủy quyền.

Khi nào sử dụng Ủy quyền rút tiền AgriBank?

Trường hợp chủ tài khoản cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tài khoản công ty không trực tiếp đến ngân hàng trong ngày thì phải có giấy ủy quyền rút tiền của Ngân hàng Nông nghiệp. Giờ làm việc của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Thương mại.Sau khi được ủy quyền theo thông tin trên văn bản sẽ trở thành người đại diện theo pháp luật và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.

Xem Mẫu Ủy Nhiệm Chi Ngân Hàng Nông Nghiệp cập nhật mới nhất

Nội dung Thư ủy quyền giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

độc lập tự do hạnh phúc

—————

Ủy quyền giao dịch ngân hàng

Đến ngân hàng………………………………………

tên của tôi:………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: …………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Là chủ tài khoản của hộ kinh doanh…………………………………….

Giấy ĐKKD số: ……………… Ngày cấp:…………… Nơi cấp: ………………..

Là chủ tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu điện tử:

1/……………… 3/………………….

hai mươi bốn/……………………………………………….

Mở tài khoản ngân hàng………………………………………………..

Tôi đồng ý ủy quyền:

ông bà:……………………………………………………………….

Số CMND/hộ chiếu:………………… Ngày cấp:……………Nơi cấp:………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

Sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng và séc thủ quỹ của tôi trong phạm vi ủy quyền sau:

 1. tài khoản thanh toán
 2. [ ] Quyền sử dụng tối đa cho mỗi giao dịch là: …………………………………………
 3. [ ] Quyền phát hành séc với số tiền tối đa cho mỗi giao dịch: ………………….
 4. [ ] Nội dung ủy quyền khác: …………………..

Thời hạn: Từ ngày:……………..đến ngày………….

Từ ngày: ………….. cho đến khi có tệp khác thay thế.

 1. thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, phiếu bầu
 2. [ ] nhổ tận gốc
 3. [ ] Lợi nhuận chỉ có thể được rút
 4. [ ] Rút gốc và lãi

Thời hạn: Từ ngày:………… Đến ngày………….

Từ ngày: ……….cho đến khi có tệp khác thay thế.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy ​​quyền này, đồng thời khẳng định ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

ghi chú:

 1. Bên ủy quyền và/hoặc bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho ngân hàng về việc chấm dứt ủy quyền trước thời hạn.
 2. Việc hết hiệu lực của giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của bên ủy quyền đối với các cam kết và giao dịch mà bên được ủy quyền đã giao kết với ngân hàng.

Ngày tháng năm……………

Người ủy quyền Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Tên)

Để đảm bảo rằng tất cả thông tin giao dịch là hợp pháp, trên Mẫu ủy quyền rút tiền của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, cần có các chi tiết sau:

 1. Tên chi nhánh ngân hàng nơi thực hiện giao dịch
 2. Thông tin Chủ tài khoản:
 • Họ và tên, số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú
 • Số GPKD, ngày cấp, nơi cấp (nếu chủ tài khoản là doanh nghiệp)
 • Số tài khoản, ngân hàng gửi tiền (chi nhánh)
 1. Thông tin người nhận được ủy quyền
 • Họ và tên, số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú
 1. Nội dung giấy ủy quyền nêu rõ các quyền mà người được ủy quyền sẽ được thực hiện tại ngân hàng.

Mọi thứ trong giấy ủy quyền phải chính xác và minh bạch. Sau khi điền đầy đủ thông tin, hai bên phải ký vào giấy ủy quyền. Đây sẽ là văn bản pháp lý buộc hai bên phải tuân theo những gì ghi trên giấy. Chữ ký là phần quan trọng nhất quyết định tính pháp lý của giấy ủy quyền nên chủ thẻ cần ký theo mẫu chữ ký do ngân hàng cung cấp.

Tìm hiểu thủ tục chi tiết mở tài khoản tiết kiệm ngân hàng nông nghiệp

Cách làm giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng nông nghiệp

Để đăng ký giấy ủy quyền rút tiền của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, khách hàng cần mang theo CMND/CCCD bản chính đến sảnh giao dịch hoặc chi nhánh ngân hàng để đăng ký và mở tài khoản sổ tiết kiệm. Sau đó làm theo hướng dẫn của giao dịch viên. Giấy ủy quyền phải được hoàn thành bởi người được ủy quyền và ngân hàng, và nó sẽ không có hiệu lực cho đến khi được ký bởi chủ sổ tiết kiệm.

Giấy ủy quyền phải do người được ủy quyền tại ngân hàng lập
Giấy ủy quyền phải do người được ủy quyền tại ngân hàng lập

Quy Định Về Ủy Quyền Rút Từ Sổ Tiết Kiệm Agibank

Để đảm bảo an toàn và tránh những rủi ro có thể xảy ra khi xử lý thư ủy quyền rút tiền của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, cần tuân thủ các quy định sau:

 • Giấy ủy quyền chỉ có giá trị sau khi được đăng ký và xuất trình bởi chi nhánh đã mở sổ tiết kiệm.
 • Trong trường hợp có sai sót, bên cấp phép chịu hoàn toàn trách nhiệm
 • Cung cấp đầy đủ thông tin của người được ủy quyền và số tài khoản/sổ tiết kiệm được ủy quyền.
 • Giấy ủy quyền phải ghi rõ thời gian, nội dung ủy quyền cụ thể. Nếu giấy ủy quyền hết hạn thì giao dịch không thể tiến hành. Người được ủy quyền sẽ không được thực hiện bất kỳ giao dịch nào khác ngoài những giao dịch được quy định trong nội dung ủy quyền.
 • Chữ ký trên giấy ủy quyền chủ tài khoản phải trùng với chữ ký khi mở sổ tiết kiệm với ngân hàng. Nếu chữ ký không khớp với chữ ký của chủ tài khoản, ủy quyền thực hiện giao dịch có thể không hợp lệ.

chạm Tổng đài dịch vụ khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Tìm hiểu về các bản cập nhật quy định mới nhất.

Thủ tục và quy trình rút tiền sổ tiết kiệm của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc

Để đăng ký làm mẫu Giấy ủy quyền rút tiền của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và bước sau:

chương trình

Để xin phép rút tiền từ Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, khách hàng cần đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ sau:

 • CMND/CCCD của người được ủy quyền
 • giấy ủy quyền
 • Sổ tiết kiệm, thẻ tiết kiệm gốc
 • Một số giấy tờ khác theo yêu cầu của ngân hàng

chương trình

Quy trình rút sổ tiết kiệm hộ gia đình tại Ngân hàng Nông nghiệp như sau:

 • bước 1: Chủ tài khoản mang CMND/CCCD đến Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp gần nhất để yêu cầu cấp Giấy ủy quyền rút tiền của Ngân hàng Nông nghiệp.
 • bước 2Khách hàng hoàn thành việc khai báo thông tin cá nhân và thông tin người được ủy quyền trong giấy ủy quyền. Báo cáo trung thực và không nói dối về tất cả các thông tin trên giấy.
 • bước 3: Lấy dấu xác nhận của ngân hàng và giao giấy ủy quyền cho người được ủy quyền
 • bước thứ tư: Người được ủy quyền khi được ủy quyền mang giấy xác nhận và giấy ủy quyền đến Chi nhánh gần nhất của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc để thực hiện giao dịch.

Trên đây là 4 bước cơ bản để tiến hành ủy nhiệm chi rút tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp gần nhất. Luôn đảm bảo các thông tin ghi trên giấy ủy quyền phải chính xác, đúng sự thật để đảm bảo uy tín cho ngân hàng và cá nhân.

Tóm lại là

Mong rằng những thông tin trên về giấy ủy quyền rút tiền của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về bức tranh thực tế này. Giấy ủy quyền là cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền lợi của các bên nên bạn không thể bỏ qua bất kỳ thông tin nào trên giấy.

biên tập thông tin Banktop.vn

Nguồn: tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *