|

Mẫu Giấy Vay Nợ Viết Tay Cập Nhật Mới Nhất 2022

Mẫu Giấy Vay Nợ Viết Tay Cập Nhật Mới Nhất 2022

Mau den Viet Nam vay tien
Giấy đề nghị vay tiền viết tay

Trong thời điểm dịch bệnh, kinh tế khó khăn, vấn đề vay tiền là mối quan tâm của nhiều người. Việc vay tiền cần phải có giấy tờ có chữ ký rõ ràng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên. Giấy đề nghị vay tiền viết tay Làm thế nào về 2022 mới nhất? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong phần tổng hợp thông tin này.

Tài liệu cho vay là gì?

Giấy vay tài sản hay còn gọi là hợp đồng vay tài sản là văn bản thỏa thuận vay tài sản giữa bên cho vay và bên đi vay. Trong văn bản vay tiền, hai bên thỏa thuận hợp tác về số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay, tài sản đảm bảo (nếu có)… và cam kết trả nợ đúng hạn.

Mau den Viet Nam vay tien
Hồ sơ vay tiêu dùng cá nhân

đây là tin nhắn kiếm tiền trực tuyến tại nhà Kiếm tiền biết.

Hồ sơ vay có thể viết tay hoặc đánh máy một phần nhưng phải có chữ ký trực tiếp của Bên cho vay và Bên vay và người làm chứng (nếu có). Một số loại tài liệu cho vay là:

 • Cho vay không có bảo đảm.
 • Thế chấp.
 • vay tiền mặt.
 • Cho vay tư nhân.

Tầm quan trọng của hồ sơ vay vốn

Hồ sơ vay vốn cần đảm bảo tính pháp lý để tránh các rủi ro tranh chấp hay kiện tụng trong quá trình vay vốn và đảm bảo quyền lợi của cả bên vay và bên cho vay. Đây là căn cứ quan trọng, nếu một trong hai bên vi phạm cam kết sẽ xảy ra các vụ kiện tụng liên quan đến khoản vay và tài sản thế chấp.

Trong trường hợp cụ thể, khi một trong các bên xảy ra tranh chấp hoặc vi phạm thỏa thuận thì văn bản cho vay có các hiệu lực sau:

 • Bảo đảm quyền và nghĩa vụ của bên cho vay và bên đi vay
 • Tranh chấp liên quan đến việc một bên vi phạm cam kết
 • Làm cơ sở cho các thủ tục pháp lý liên quan đến vay, thế chấp tài sản

ghi chú: Thế chấpVay tín chấp là hai hình thức vay phổ biến của cá nhân, công ty tài chính và tổ chức ngân hàng.Khác với thế chấp (người cho vay yêu cầu người vay phải thế chấp tài sản (sổ đỏ, tài sản, giấy tờ có giá…)), quan hệ cho vay không có bảo đảm Căn cứ vào uy tín của người đi vay. Vì vậy, sự ra đời của các khoản cho vay cũng là một biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Một tài liệu cho vay đủ điều kiện là gì?

Dù viết tay hay đánh máy, hồ sơ vay đều có giá trị pháp lý như nhau nếu đảm bảo các yếu tố sau:

 • Hồ sơ vay vốn phải đảm bảo các điều kiện pháp lý mà pháp luật quy định, đó là cả bên cho vay và bên vay đều phải có năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, mục đích và nội dung của hồ sơ vay phải tuân theo quy định của pháp luật, không được vi phạm các điều cấm và trái đạo đức.
 • Hai bên phải tự nguyện vay tiền và vay tiền dựa trên nội dung của văn bản vay tiền
 • Nội dung giấy vay tiền phải đầy đủ các thông tin cá nhân của hai bên: họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND, sổ tài khoản, chữ ký, vân tay.
 • Ngoài ra, hồ sơ vay phải có đầy đủ thông tin của hai bên cùng với số tiền/tài sản vay, lãi suất, mục đích, thời hạn trả nợ, thư xác nhận.
 • Phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận để đảm bảo tính hợp pháp của khoản vay.

Mẫu Đơn Vay Tiền Viết Tay Cập Nhật Mới Nhất 2021

Có 2 loại giấy tờ vay viết tay để làm thủ tục hiện nay, đảm bảo đủ tính hợp pháp.

Giấy nợ viết tay số 1

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———o0o————

cho vay tiền tệ

Hôm nay… tháng…. năm…..

Tại địa chỉ này: …………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (Bên cho vay)

Họ và tên: ………………………………………

số chứng minh nhân dân:……. Ngày cấp:…… Nơi cấp:……

Viễn thông Hồng Kông: …………………………

Cuộc sống:………………………………

Bên B: (Bên vay)

Họ và tên: ………………………………………

mã số:…………. Ngày cấp:…………… Nơi cấp:……

Viễn thông Hồng Kông:…………………………….

Cuộc sống:……………………………………

Bên B đồng ý cho Bên A vay tiền, nội dung như sau:

Số tiền vay: …………………..đồng

(Số từ: ………………………………………..)

lãi suất:…………………………..……………………

Thời gian thanh toán:……………………..…………..

 • Thời gian trả lãi:……………………………..
 • Thời gian trả gốc: ……………………………………….

phương thức thanh toán:……………………. …………………..

Hai bên hứa: ………………………………

người cho vay

(ký, họ tên) (ký, họ tên)

Đơn Vay Vay Viết Tay Mẫu Số 2

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

……….., ngày tháng năm…

hình thức cho vay

1/ Thông tin bên vay:

anh ta: ……………………………………………………………………. ngày sinh: …………………..

Số CMND: ………Do Công an tỉnh cấp…………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

Cuộc sống:……………………………………………………………………………………

Bà: ……………… Sinh ngày: …………………..

số chứng minh nhân dân:……………………. Do Công an tỉnh……………. Ngày cấp…Tháng…Năm…

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

Cuộc sống:……………………………………………………………………………………

anh ta……. với cô ấy… Theo giấy đăng ký kết hôn số…… là vợ chồng. Nơi đăng ký…………….

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông:………………….Sinh ngày:………………….

Số CMND:……………………do Công an tỉnh…………… cấp. Ngày tháng năm…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Cuộc sống:…………………………………………………………………………………….

Bà: ……………… Sinh ngày: …………………..

số chứng minh nhân dân:……………………. Do Công an tỉnh…………..cấp ngày…tháng…………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

Cuộc sống:…………………………………………………………………………………….

…………Ông và………………………………… Ông bà Giấy chứng nhận kết hôn số………………… là vợ chồng. Ngày……………………..Nơi đăng ký…………………..

3/ Tài sản vay và lãi vay:

Bên vay tự nguyện vay bên cho vay số tiền là:………………… Đồng Việt Nam, hay nói cách khác:……..

Lãi suất:……%/tháng, vào tháng ………, kể từ ngày:……………………..

Các Thỏa thuận khác: (Được ghi trong bất kỳ thỏa thuận nào như trả lãi hàng tháng, hàng quý hoặc trả lãi đến hạn, vốn trả dần hoặc trả một lần khi đến hạn…………… Tài sản thế chấp:…………… ……………………..Ủy quyền cho sử dụng và bán nhà (có chữ ký hợp pháp) có thể được viết cho người cho vay – nếu cần)

4/ Mục đích vay: ………………………………………………………………….

5/ Lời hứa:

Bên vay cam kết trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng bán tài sản thuộc sở hữu của bên vay để trả nợ cho bên cho vay.

người cho vay

Giấy xác nhận của UBND xã/huyện/phòng công chứng (nếu có)

Mẫu đơn xin vay có thể in

Đây là mẫu giấy đề nghị vay vốn mới nhất, bạn có thể tải về, chỉnh sửa font chữ, cỡ chữ và thêm các dữ liệu cần thiết.

Mẫu đơn xin vay có thể in
Mẫu đơn xin vay có thể in

Hướng dẫn điền đúng mẫu giấy vay vốn viết tay

Khi điền vào mẫu đơn xin vay tiền viết tay, hãy đảm bảo ngắn gọn nhưng hợp pháp. Cách viết hồ sơ vay cụ thể như sau.

Bước 1. Điền thông tin người vay và người cho vay

 • Bên vay/Bên cho vay là cá nhân: Cần cung cấp họ và tên, năm sinh, thông tin giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu), địa chỉ liên hệ, số điện thoại…
 • sắp xếp: Thông tin pháp nhân và thông tin người đại diện trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

ghi chú: Bên cho vay (gọi tắt là Bên A) và Bên cho vay (gọi tắt là Bên B). Trong đó, bên cho vay và bên đi vay có thể là cá nhân hoặc pháp nhân (tổ chức, doanh nghiệp).

Bước 2. Thông tin nội dung khoản vay

Số tiền và thời hạn cho vay: Số tiền vay phải ghi bằng chữ, thời hạn vay ghi tháng, năm.

chú ý: Nếu thời hạn trong văn bản cho vay là không xác định, có nghĩa là bên cho vay có thể yêu cầu khoản vay bất cứ lúc nào.

Bước thứ ba, lãi suất cho vay

lãi suất: Nếu không tính lãi thì ghi “Bên A cho bên B vay không tính lãi”, nếu tính lãi thì ghi số tiền lãi…

ghi chú:

 • Ghi rõ lãi suất vay theo ngày/tháng/năm do bên vay và bên cho vay thỏa thuận.
 • Lãi suất vay tuy do bên vay và bên cho vay thỏa thuận, nhưng theo quy định của Luật Dân sự 2015, lãi suất vay trong hợp đồng vay được pháp luật công nhận không vượt quá 20%/năm.

Bước 4. Phương thức trả nợ

Phương thức thanh toán: Làm thế nào và theo cách nào các tài liệu cho vay nên nêu rõ khoản nợ sẽ được hoàn trả như thế nào? Đó có thể là chuyển khoản, tiền mặt, tài sản…

Bước 5. Các thỏa thuận khác (nếu có)

Các thỏa thuận khác: Nếu có mâu thuẫn trong phương thức giải quyết tranh chấp thì quy định cụ thể nếu bên nào không thực hiện đúng thỏa thuận thì phải có ít nhất 2 văn bản vay vốn được thể hiện rõ ràng bằng số và chữ trong văn bản, bên vay và mỗi người cho vay giữ lại cùng một số bản gốc, tức là kênh tài chính của công ty về vấn đề này kiếm tiền đầu tư để kiếm tiền Biết rôi.

Các khoản vay viết tay có hợp pháp không?

Giấy vay tiền viết tay không vi phạm pháp luật về hình thức của hợp đồng vay tài sản. Giấy vay vốn phải có đầy đủ thông tin về người vay, CMND/CCCD, chữ ký có chứng thực, tài sản đảm bảo (nếu có), lãi suất vay và thời hạn vay mới có giá trị.

Những lưu ý khi làm giấy vay tiền

Mau den Viet Nam vay tien
Những điều nên và không nên khi viết tài liệu cho vay

Một số lưu ý khi đăng ký vay là:

 • Khả năng trả nợ cần được xác định so với cam kết.
 • Hồ sơ vay không cần công chứng nhưng phải đầy đủ và hợp pháp.
 • Thư cho vay vô thời hạn có nghĩa là người cho vay có thể yêu cầu bất cứ lúc nào.

Giấy vay, nợ được coi là hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Người vay từ 18 tuổi trở lên, đủ dân sự
 • Người vay và người cho vay tự nguyện
 • Lãi suất vay không quá 20%/năm
 • Người đi vay cần xác định khả năng trả nợ của mình.
 • Văn bản cho vay giải quyết việc xử lý nợ khi một trong hai bên không thực hiện đúng thỏa thuận ghi trong văn bản cho vay.

Một số vấn đề khi sử dụng giấy vay tiền

IOU viết tay có ràng buộc về mặt pháp lý không?

Các khoản vay ràng buộc về mặt pháp lý không phải được công chứng bằng văn bản theo yêu cầu của pháp luật.

Lời nói, hành động, thông tin, phương tiện điện tử, thư điện tử… nếu chứng minh được cũng được coi là giao dịch hợp pháp khi có tranh chấp.

Từ đó có thể khẳng định giấy vay tiền viết tay vẫn là giá trị pháp lý thông thường.

Giấy vay tiền viết tay có cần công chứng không?

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng vay tiền không cần phải công chứng, chứng thực nên bạn có thể không cần công chứng giấy tờ vay tiền viết tay.

Tóm lại là

Bài viết trên tổng hợp tất cả các Giấy đề nghị vay tiền viết tay Và hướng dẫn cách điền mẫu giấy vay tiền chính xác, đảm bảo tính pháp lý, quyền và nghĩa vụ của cả bên vay và bên cho vay. Khách hàng có giao dịch vay vốn có thể tham khảo những thông tin trên để giảm bớt những rủi ro không đáng có.

Thông tin do Lamchutaichinh.vn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *