|

Lợi nhuận trước thuế là gì? Nó có nghĩa là gì và công thức?

Lợi nhuận trước thuế là gì? Nó có nghĩa là gì và công thức?

Lợi nhuận trước thuế là gì?
Lợi nhuận trước thuế là gì?

lợi nhuận trước thuế Nó thường được sử dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan có thu nhập hàng năm lớn. Đây là thước đo quan trọng được cả nhà quản lý và kế toán đặc biệt quan tâm, bởi nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý mô hình kinh doanh.

Vậy lợi nhuận trước thuế là gì? Cách tốt nhất để tính lợi nhuận trước thuế của một doanh nghiệp là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Lợi nhuận trước thuế là gì?

Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) là thước đo cụ thể về lợi nhuận mà doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư kiếm được trước khi nộp thuế và lãi vay (nếu có).

Lợi nhuận trước thuế là gì?
Lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế có thể hiểu là lợi nhuận mà doanh nghiệp, nhà đầu tư thu được trước khi nộp thuế cho nhà nước. Số liệu này thường xuất hiện trong báo cáo doanh thu, lãi và lỗ giao dịch.

EBIT thu được bằng cách trừ chi phí bán hàng. Từ đó, kết quả là lãi gộp. Trừ chi phí từ thu nhập trên để đạt được thu nhập EBIT.

tìm hiểu về Khấu hao là gì?

Tầm quan trọng của lợi nhuận trước thuế

Như đã đề cập ở trên, EBIT đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý mô hình kinh doanh của nhà quản lý. Vì vậy, nó là một thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư. Vậy, ý nghĩa của lợi nhuận trước thuế là gì?

Tầm quan trọng của lợi nhuận trước thuế
Tầm quan trọng của lợi nhuận trước thuế

Đầu tiên, EBIT là một con số mà các công ty lớn không tính toán. Nó chỉ là một dấu kiểm trong quy trình kế toán. để tránh những hậu quả không đáng có. Vì vậy bước này đã được các doanh nghiệp sử dụng trong quá trình tính toán và sản xuất. Lợi nhuận trước thuế giúp các công ty giảm thiểu rủi ro và tránh sản xuất không cần thiết.

Thứ hai, lợi nhuận trước thuế còn là cơ sở để nhà đầu tư nắm được mọi chỉ tiêu quan trọng khi quyết định đầu tư, quyết định đầu tư hay không đầu tư vào doanh nghiệp, giám sát phương thức hoạt động nội tại của doanh nghiệp. Vì lợi nhuận trước thuế là lợi nhuận doanh nghiệp thực nhận, là kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Theo kết quả này, người ta có thể đánh giá doanh nghiệp làm ăn lãi hay lỗ, lãi bao nhiêu.

Ngoài ra, một số thương nhân được hưởng ưu đãi như giảm thuế, giảm thuế, miễn thuế nên lợi nhuận sau thuế có thể cao nhưng lợi nhuận kinh doanh của thương nhân không thể đánh giá trực tiếp.

Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế cũng có tầm quan trọng lớn đối với các nhà phân tích đầu tư và phái sinh tín dụng. Lợi nhuận trước thuế cung cấp dữ liệu cực kỳ chính xác, giúp quá trình đánh giá của chuyên gia chính xác hơn và giảm thiểu sai sót.

tìm hiểu về Maori là gì?

Cách tính lợi nhuận trước thuế chính xác nhất

Sau khi hiểu được lợi nhuận trước thuế là gì và vai trò quan trọng của nó. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu công thức tính chỉ số này chính xác nhất. Vậy cách tính lợi nhuận trước thuế như thế nào?

Công thức tính lợi nhuận trước thuế:

LNTT = Tổng doanh thu – (Tổng chi phí cố định + Tổng chi phí phát sinh)

Để tính lợi nhuận trước thuế, sau khi tổng hợp thông tin doanh nghiệp, bộ phận kế toán cần thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập

Tính tổng thu nhập
Tính tổng lợi nhuận

Điều đầu tiên cần làm là tính tổng lợi nhuận bằng cách lấy tổng doanh thu của doanh nghiệp trừ đi giá vốn hàng bán. Công thức được sử dụng là:

Tổng lợi nhuận = tổng doanh thu – chi phí bán hàng kinh doanh.

Trong đó, giá vốn hàng bán bao gồm các thông số sau: chi phí sản xuất; chi phí vận chuyển; chi phí vốn; chi phí phát sinh trong các hoạt động của công ty.

Sau đó, trừ đi giá vốn của sản phẩm đã bán từ tổng doanh thu định kỳ trong một tháng kinh doanh. Bộ phận kế toán sẽ có được số liệu cụ thể về lợi nhuận trước thuế thông qua hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 2: Tính các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp

Bước tiếp theo, kế toán cần tổng hợp các chi phí phát sinh trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, đây là những chi phí không phát sinh theo kế hoạch kinh doanh… Từ đó ta có công thức:

Lợi nhuận trước thuế = lợi nhuận gộp – chi phí hàng ngày.

Những chi phí này phải được phát sinh cho các hoạt động điều hành cần thiết của doanh nghiệp. Sau khi tổng hợp số liệu và hoàn thành các bước xác định chi phí ta xác định được chính xác lợi nhuận trước thuế từ đó xác định được đúng tình hình lãi lỗ của doanh nghiệp.

Ví dụ về cách tính lợi nhuận trước thuế

Để hiểu chi tiết hơn, hãy phân tích một ví dụ:

Doanh nghiệp B có tổng doanh thu trong quá trình hoạt động kinh doanh là 5 tỷ đồng. Trong số đó, công ty A mua sản phẩm từ công ty Y với tổng số tiền là 4 tỷ nhân dân tệ. Chi phí vận chuyển kho Công ty Y đến kho Công ty B là 500 triệu. Chi phí thuê nhân sự và thuê địa điểm tổng cộng là 1 tỷ đồng. Chi phí vận chuyển từ kho đến khách hàng là 200 triệu. Các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động là 100 triệu.

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp A là:

5 tỷ – (4 tỷ + 1 tỷ + 500 triệu + 200 triệu) – 100 triệu = – 800 triệu đồng

Do đó, hãng B bị thua lỗ.

Thông qua chỉ tiêu EBIT, chúng ta có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ.

Tiêu chuẩn đánh giá lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp

Tiêu chuẩn đánh giá lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp
Tiêu chuẩn đánh giá lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp

Việc đánh giá lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp sẽ được xem xét theo các tiêu chí sau:

  • lợi nhuận hoạt động kinh doanh: Là các khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh, bao gồm: Giá vốn hàng hóa và dịch vụ đã bán.
  • Lãi từ hoạt động tài chính: Là số chênh lệch giữa thu nhập và chi phí của các công việc liên quan đến tài chính, và thuế phải nộp theo luật định.
  • Lợi nhuận từ các hoạt động khác: Là số chênh lệch giữa thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác nhau và số thuế gián thu phải nộp theo luật định trong kỳ kinh doanh.

So sánh lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế

Sau khi xem xét kỹ hơn về lợi nhuận trước thuế. Hãy cùng tìm hiểu xem chỉ số này khác với Chỉ số Lợi nhuận sau thuế như thế nào.

Lợi nhuận sau thuế hay còn gọi là lãi ròng hay lãi ròng là kết quả cuối cùng chúng ta có được sau khi trừ đi chi phí hoạt động và thuế thu nhập doanh nghiệp từ doanh thu của một công ty/doanh nghiệp.

Thông thường, sau một năm giao dịch, công ty/tập đoàn cần tổng hợp số liệu và lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước. Phần lợi nhuận còn lại sau khi xác định và nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp là lợi nhuận sau thuế.

Cuối năm, các cổ đông sẽ được chia một tỷ lệ phần trăm nhất định của lợi nhuận này dưới dạng cổ tức, đồng thời sẽ tổ chức cuộc họp để phát hành các quỹ đầu tư và kinh doanh cho năm tiếp theo, tùy thuộc vào quy tắc và quy định của từng quốc gia. công ty và doanh nghiệp. nghiệp.

Nếu theo định nghĩa, ta có cách tính lợi nhuận sau thuế như sau:

Lợi nhuận sau thuế = tổng thu nhập của doanh nghiệp – tổng chi phí trong quá trình sản xuất – thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thực tế ta sẽ tính lợi nhuận sau thuế theo công thức

Lợi nhuận sau thuế = tổng thu nhập – (30% vốn đầu tư kinh doanh + 10% thuế giá trị gia tăng) – 20% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế là hai chỉ tiêu rất được quan tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa hai chỉ số này:

Biểu đồ so sánh

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều là chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc đánh giá quá trình sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, giữa lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế có sự chênh lệch như bảng sau:

lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế
Định nghĩa Lợi nhuận trước thuế là lợi nhuận mà doanh nghiệp và nhà đầu tư thu được trước khi trả thuế và lãi vay Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận mà doanh nghiệp, nhà đầu tư thu được sau khi trừ đi các khoản phí và thuế phải nộp cho nhà nước. Lợi nhuận sau thuế còn được gọi là lợi nhuận ròng.
Công thức tính toán Lợi nhuận trước thuế = tổng doanh thu – chi phí cố định – chi phí Lợi nhuận sau thuế = tổng thu nhập – tổng chi phí – thuế thu nhập doanh nghiệp
tầm quan trọng – Giúp đánh giá chính xác thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp

Lợi nhuận trước thuế là cơ sở để nhà đầu tư so sánh và đưa ra lựa chọn đầu tư hợp lý

– Thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và nhà phân tích tài chính hơn là các tập đoàn

Lợi nhuận sau thuế cho thấy công ty kiểm soát chi phí tốt như thế nào.

Lợi nhuận sau thuế xác định tình trạng hoạt động của một công ty hay doanh nghiệp, lãi hay lỗ. Nếu lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn 0, công ty thương mại thua lỗ và nếu lớn hơn 0, công ty thương mại có lãi.

– Lợi nhuận sau thuế cho phép doanh nghiệp dễ dàng hiểu được các tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, lợi nhuận/tài sản và đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận trước thuế có được chia không?

Hiện nay pháp luật không bắt buộc phải chia lợi nhuận sau thuế và cũng không có quy định không được chia lợi nhuận sau thuế. Do đó, doanh nghiệp có thể thực hiện chia lợi nhuận trước thuế.

Lợi nhuận trước thuế có được chia không?
Lợi nhuận trước thuế có được chia không?

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế là lợi nhuận chưa kê khai với cơ quan thuế nên doanh nghiệp cần kê khai đúng lợi nhuận trước thuế, tính đúng nghĩa vụ thuế và các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính. Những người khác có thể có chia sẻ dựa trên lợi nhuận.

Trong kinh doanh, một công ty thường chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau khi hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế và các đơn vị khác.

Việc chia lợi nhuận không bị đánh thuế có thể dẫn đến sai sót và việc thu hồi lợi nhuận của đơn vị có thể khó khăn, chậm hoặc trong nhiều trường hợp là không thể, dẫn đến thất thoát tiền, tổn thất tài chính đáng kể cho doanh nghiệp.

Tóm lại là

Mặc du lợi nhuận trước thuế Hoặc lợi nhuận sau thuế cũng đóng một vai trò. Theo thống kê lợi nhuận trước thuế và sau thuế, hướng phát triển kinh doanh là hợp lý. Nhà đầu tư cũng có cơ sở để lựa chọn và đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hình dung được lợi nhuận trước thuế là gì và cách tính lợi nhuận trước thuế một cách chính xác nhất. Từ đó đánh giá được hiệu quả của mô hình kinh doanh để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Chỉnh sửa dữ liệu: lamchutaichinh.vn

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *