chi phi khau hao co dinh tai san
|

Khấu hao tài sản cố định là gì và nó được tính như thế nào?

Chào toàn bộ những bạn đến có Taichinh1s.com, các thông báo được tậu lọc, chia sẽ về tri thức tài chính tín dụng. Thông tin khía cạnh về chủ đề Khấu hao tài sản cố định là gì và nó được tính như thế nào?

Miễn Trừ Trách Nhiệm. Đây là trang phân phối thông tin sở hữu tính tham khảo, ko chịu nghĩa vụ pháp lý về những sai sót. Mình ko chịu bổn phận cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn đọc

Chi phí khấu hao tài sản cố định là sự hao mòn tài sản sau một thời gian sử dụng nhất định. Dựa vào chi phí khấu hao của tài sản, chúng ta có thể cấu trúc lại giá trị của tài sản. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ giúp bạn nắm được cách tính khấu hao tài sản cố định mới nhất.

Khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao tài sản cố định hay khấu hao tài sản cố định là việc chuyển giá trị hao mòn của tài sản sau một thời gian sử dụng hoặc quá trình sản xuất thành giá trị thành phẩm.Có nhiều cách tính hợp lý khác nhau.

Hay ta có thể hiểu đó là khấu hao, tức là đánh giá, tính toán và phân bổ giá trị của tài sản theo mức độ hao hụt của tài sản trong một thời gian sử dụng nhất định. Kể từ khi tài sản cố định được đưa vào sử dụng, nó được ước tính dựa trên chi phí sản xuất và hoạt động.[content_block id=1504 slug=ads-giua-1]

Khấu hao tài sản cố định là sự hao hụt về giá trị vật chất và giá trị sử dụng của tài sản. Thời gian sử dụng hữu ích càng dài thì giá trị tài sản sẽ giảm càng ít. Tuy nhiên, nó cũng có thể phụ thuộc vào trình độ công nghệ hay sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

Mặc dù có nhiều cách tính khác nhau nhưng mục đích cơ bản của việc tính chi phí khấu hao TSCĐ vẫn là:

  • Công việc kế toán phục vụ doanh nghiệp đơn giản và thuận tiện hơn.
  • Tái cấp vốn và tái cơ cấu sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất.
  • Tính toán cẩn thận bao gồm giá cả tương ứng với các sản phẩm liên quan đến loại tài sản cố định dễ hỏng.
  • Để sản xuất và vận hành hiệu quả nhất, đó là tiền để đầu tư thêm thiết bị…

Phương pháp khấu hao tài sản cố định cơ bản

Tính chi phí khấu hao TSCĐ theo phương pháp tuyến tính

Phương pháp tính chi phí của một tài sản khấu hao còn được gọi là khấu hao theo đường thẳng. Cụ thể, tỷ lệ khấu hao hàng năm bằng nhau trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Giá trị được xác định bằng cách chia giá trị ban đầu của tài sản cố định cho thời gian sử dụng hữu ích trung bình của tài sản.[content_block id=1508 slug=ads-giua-2]

Cách tính chi phí khấu hao TSCĐ này rất đơn giản, không gây tăng giảm đột biến trong quá trình sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, cách làm này cũng có hạn chế khi nhiều doanh nghiệp không có khả năng thu hồi vốn và bị khấu hao, có khả năng dẫn đến tổn thất tài chính.

Khấu hao cố định nhanh

Khấu hao tài sản cố định có thể được thực hiện trên cơ sở số dư giảm dần hoặc trên giá trị gộp hàng năm mà doanh nghiệp nhận được. Phương pháp khấu hao này có thể giúp chúng tôi thu hồi vốn nhanh chóng và giảm tổn thất do nhiều hao mòn vô hình gây ra. Đồng thời, cũng có thể giúp doanh nghiệp tạm hoãn nộp thuế trong một số năm đầu hoạt động.

Tuy nhiên, cách tính này sẽ khiến giá thành sản phẩm do thương nhân sản xuất tăng đột biến, bởi chi phí sẽ tăng mạnh. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp mới với các sản phẩm mới và những doanh nghiệp đang tìm cách mở rộng cơ sở khách hàng của họ…

chi-phi-khau-hao-co-dinh-tai-san
Khấu hao tài sản cố định là gì?

Nguyên tắc chi tiết cách tính khấu hao TSCĐ

Tùy theo cách tính khấu hao tài sản mà cách tính chi phí khấu hao TSCĐ khác nhau. như sau:

  • Chi phí khấu hao bình quân hàng năm = nguyên giá TSCĐ/thời gian sử dụng (thời gian khấu hao)

Ví dụ giá trị tài sản cố định của bạn là 100 triệu đồng và thời gian sử dụng là 8 năm thì giá trị khấu hao tài sản cố định hàng năm sẽ là 100 triệu đồng/8 = 12,5 triệu đồng/năm. .

  • Tỷ lệ khấu hao TSCĐ = giá trị còn lại của TSCĐ/thời gian khấu hao.

Thông thường, khi một tài sản cố định được đánh giá lại, giá trị khấu hao sẽ giảm đi đáng kể. Thời gian sử dụng hữu ích của tài sản càng dài thì khấu hao càng lớn và khấu hao càng nhiều, kể cả khi bạn bán tài sản cố định thì khấu hao sẽ được khấu trừ theo thỏa thuận.

  • Chi phí khấu hao tài sản trong năm qua = nguyên giá TSCĐ/ số khấu hao luỹ kế năm trước…

Trong một doanh nghiệp sẽ có những nhân viên kế toán trực tiếp tính toán các khoản vay này. Nếu bạn đã có bằng chuyên ngành kế toán, bạn sẽ biết điều này rõ hơn. Trên đây là toàn bộ thông tin tham khảo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng nó sẽ giúp bạn hiểu”Khấu hao tài sản cố định là gì và nó được tính như thế nào?

Tài liệu tham khảo hay không thể bỏ qua:

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *