Hướng dẫn gửi tiền tiết kiệm trực tuyến trên Agribank E-Mobile Banking

Thông tin về Hướng dẫn gửi tiền tiết kiệm trực tuyến trên Agribank E-Mobile Banking

Với tiện ích này, thay vì đến quầy giao dịch, khách hàng đăng nhập vào ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, chọn tính năng “Gửi tiền trực tuyến”, sau đó thực hiện các thao tác để mở tài khoản tiền gửi trực tuyến. một cách đơn giản, dễ dàng. Tính năng “Nạp tiền trực tuyến” giúp khách hàng chủ động quản lý tài khoản, kiểm tra số dư và mở tài khoản tiền gửi mới, thậm chí đóng tài khoản. .

Rate this post