Home Credit có hỗ trợ nợ xấu không? Cách kiểm tra, xoá nợ xấu Home Credit (Vitaichinh.vn)

Thông tin về Home Credit có hỗ trợ nợ xấu không? Cách kiểm tra, xoá nợ xấu Home Credit (Vitaichinh.vn)

LIỆU CÔNG TY TÀI CHÍNH HOME CREDIT HỖ TRỢ NỢ XẤU KHÔNG?

———-
Nhóm nợ xấu mà Home Credit hỗ trợ Trong thực tế, Home Credit hỗ trợ nợ xấu cho các nhóm khách hàng trong các nhóm nợ xấu 1, 2.

Đặc biệt:
Nhóm 1 là khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn nợ, không quá 10 ngày, và có khả năng thanh toán khoản vay cao.

Nhóm 2 là một nhóm vay kéo dài từ 10 đến 30 ngày và cần phải được chú ý bởi công ty vay.

Tuy nhiên, để vay trong hai nhóm này, khách hàng cũng cần phải đáp ứng một số yêu cầu từ công ty tài chính Home Credit để đảm bảo họ có thể trả lại kịp thời

#Vitaichinh
#HomeCredit
#HomeCredithotronoxaukhong

Rate this post

1 bình luận về “Home Credit có hỗ trợ nợ xấu không? Cách kiểm tra, xoá nợ xấu Home Credit (Vitaichinh.vn)”

Viết một bình luận