|

Hệ số quay vòng tài sản cố định là gì?

Hệ số quay vòng tài sản cố định là gì?

Công thức tính Hệ số vòng quay tài sản cố định
Công thức tính Hệ số vòng quay tài sản cố định

Chắc chắn chúng ta đã nghe nói rằng vòng quay tài sản cố định được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định để tạo ra thu nhập.vì thế Vòng quay tài sản cố định Gì? Làm thế nào để tính toán chúng?

Bài viết dưới đây sẽ mang đến cho bạn những thông tin liên quan đến thuật ngữ này, cùng tham khảo nhé!

Vòng quay tài sản cố định (FAT) là gì?

Tỷ số vòng quay tài sản cố định (Fixed Asset Turnover Ratio, FAT), gọi tắt là FAT, thường được các nhà đầu tư phân tích, xem xét và đánh giá nhằm đo lường hiệu quả sử dụng tài sản cố định để tạo ra thu nhập của một công ty.

Vòng quay tài sản cố định (FAT) là gì?
Vòng quay tài sản cố định (FAT) là gì?

Tỷ lệ này so sánh doanh thu thuần trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán và đo lường khả năng tạo thu nhập ròng từ các khoản đầu tư vào tài sản cố định như nhà xưởng, thiết bị, tài sản, bất động sản (PP&E).

Tài sản cố định được sử dụng trong quá trình sản xuất, tác nghiệp và là tài sản có giá trị kinh tế lớn, có thể sử dụng trong nhiều liên kết sản xuất. Số dư tài sản cố định thường được các doanh nghiệp sử dụng là khấu hao luỹ kế. Tỷ lệ quay vòng tài sản cố định cao cho thấy rằng một công ty đang sử dụng tài sản cố định của mình một cách hiệu quả để tạo ra doanh thu.

Sự khác biệt giữa vòng quay tài sản cố định (FAT) và vòng quay tổng tài sản là gì?

Vòng quay tài sản cố định (FAT) thể hiện khả năng tạo thu nhập từ các khoản đầu tư vào tài sản cố định.

Tổng tài sản của doanh nghiệp bao gồm tất cả các nguồn lực mà doanh nghiệp sở hữu, có thể là tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn, chúng thể hiện giá trị sở hữu thông qua quy đổi thành tiền mặt.

Vòng quay tổng tài sản là một thước đo tài chính được sử dụng để đo lường giá trị doanh thu của một doanh nghiệp so với giá trị của tổng tài sản. Công thức tính hệ số vòng quay tổng tài sản như sau:

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần / Tổng tài sản bình quân

Trong:

  • doanh thu ròng (doanh thu thuần): Là tổng thu nhập của thương nhân sau khi trừ đi các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu, hàng trả lại và các chi phí khác.
  • tổng tài sản bình quân: Được tính dựa trên giá trị bình quân tổng tài sản của doanh nghiệp đầu kỳ và cuối kỳ.

Tỷ lệ này cho thấy một doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu thu nhập ròng cho mỗi đô la đầu tư vào tài sản.

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa vòng quay tài sản cố định với vòng quay tổng tài sản. Mặc dù cả hai tỷ số đều đo lường và phản ánh mức độ hiệu quả hoạt động, nhưng tỷ số vòng quay tài sản xem xét tổng tài sản trung bình trong mẫu, trong khi tỷ số vòng quay tài sản cố định chỉ xem xét giá trị tài sản cố định chiếm phần lớn trong doanh nghiệp và doanh nghiệp. chủ sở hữu thường dựa vào đó để đánh giá hiệu quả mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp.

Công thức tính Hệ số vòng quay tài sản cố định

Công thức tính Hệ số vòng quay tài sản cố định
Công thức tính Hệ số vòng quay tài sản cố định

Công thức tính Hệ số vòng quay tài sản cố định:

Vòng quay TSCĐ = Doanh thu thuần/Tổng TSCĐ bình quân

Trong:

  • Doanh thu thuần: Là tổng thu nhập của doanh nghiệp sau khi trừ đi các khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán, trợ cấp hàng bán, hàng bán bị trả lại và các loại thuế, phí có liên quan.
  • Tổng tài sản cố định bình quân: Số đầu năm trừ tổng tài sản cố định số cuối kỳ chia 2.

Tỷ số này cho biết: cứ một đồng nhân dân tệ đầu tư vào tài sản cố định trong quá trình sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu đồng thu nhập tương ứng.

hình minh họa

Tổng doanh thu của doanh nghiệp A là 200 triệu đồng, trong đó chi phí hàng phế phẩm là 10 triệu đồng. Tổng giá trị TSCĐ của doanh nghiệp là 100 trđ. Khi đó, tốc độ luân chuyển TSCĐ tại thời điểm đó được xác định bằng (200-10)/100=1,9.

Do đó, doanh nghiệp A đầu tư 1 triệu đồng vào tài sản cố định và tạo ra 1,9 triệu đồng doanh thu.

Ngoài ra, tỷ lệ này được coi là thước đo sản xuất mua tài sản như nhà máy, thiết bị, tài sản, bất động sản (PP&E) để tăng sản lượng. Khi một công ty thực hiện một giao dịch mua lớn như vậy, các nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ này để theo dõi xem tài sản cố định mới có làm tăng doanh số bán hàng của công ty trong những năm tiếp theo hay không.

Nói tóm lại, các khoản đầu tư lớn vào tài sản cố định thường chiếm phần lớn tổng tài sản của công ty. Vòng quay tài sản được tính toán hàng năm để phản ánh việc một công ty có biết sử dụng hiệu quả tài sản cố định của mình để tạo ra doanh thu tối ưu cho công ty hay không.

Tại sao tỷ lệ vòng quay tài sản cố định lại quan trọng trong hoạt động kinh doanh?

Nhìn chung, TSCĐ đầu tư thường chiếm phần lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ dựa vào vòng quay tài sản cố định để đánh giá doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định để tạo ra thu nhập như thế nào.

Đặc biệt là các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sẽ phải đầu tư nhiều máy móc thiết bị và duy trì nhiều chi phí cho các hoạt động này.

Ngoài ra, tỷ lệ này cũng cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp đã vay tiền để đầu tư và nó có thể giúp họ hiểu liệu doanh nghiệp có tạo ra đủ thu nhập từ thiết bị và máy móc mới để trả nợ hay không và liệu doanh nghiệp đã vay tiền chưa .

Ngoài ra, điều quan trọng không kém là so sánh tỷ lệ giữa các năm. So sánh này cho biết hiệu suất của công ty tốt hay xấu trong những năm qua.

Không chỉ vậy, việc so sánh tỷ lệ luân chuyển tài sản cố định của các công ty khác nhau trong ngành cũng rất quan trọng. Nó giúp doanh nghiệp xác định hiệu quả hoạt động của công ty so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành để đưa ra các chiến lược phù hợp.

Mặt khác, các chỉ tiêu này sẽ giúp nhà đầu tư ước tính được tỷ suất sinh lời khi quyết định đầu tư vào tài sản, nhất là đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề cần nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty.

Vòng quay tài sản cố định (FAT) tốt như thế nào?

Nếu một công ty có vòng quay tài sản cố định cao hơn các công ty khác trong cùng ngành, điều đó cho thấy công ty đang sử dụng tài sản cố định của mình hiệu quả hơn các đối thủ cạnh tranh để tạo ra doanh thu.

Tuy nhiên, một công ty có vòng quay tài sản cố định thấp không có nghĩa là công ty hoạt động kém hiệu quả vì vẫn có trường hợp công ty bán máy móc thiết bị có giá trị và tham gia vào hoạt động bất động sản, thực hiện chiến lược đầu tư kinh doanh ra bên ngoài công ty.

Hơn nữa, có một tỷ lệ thấp như vậy cũng chỉ ra rằng doanh nghiệp không tối đa hóa tài sản của mình, đây là một vấn đề vì nhiều lý do:

  • Các doanh nghiệp hiện đang sản xuất hàng hóa và đầu tư trang bị máy móc để cho ra thành phẩm chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Điều này dẫn đến tình trạng chi tiêu và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ thấp và kém hiệu quả.
  • Bởi vì công ty đã đánh giá quá cao nhu cầu thị trường đối với sản phẩm
    Họ cung cấp và đầu tư máy móc một cách mù quáng để sản xuất mà không có nhiều người tiêu dùng.
  • Do sự cố với dây chuyền sản xuất, việc sản xuất bị đình trệ và không có đủ số lượng sản phẩm, dẫn đến doanh số bán hàng thấp hơn dự kiến.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng không có tỷ lệ hoặc quy tắc chính xác nào để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trong việc tạo ra thu nhập từ các khoản đầu tư tài sản của công ty.

Doanh nghiệp khi xem xét tốc độ luân chuyển tài sản cố định có tốt hay không thường so sánh giữa tỷ số gần đây của doanh nghiệp với tỷ số của kỳ hoạt động trước, hoặc so sánh với tỷ số của các đối thủ cạnh tranh cùng kỳ.

Nhược điểm của việc sử dụng tỷ lệ doanh thu tài sản cố định

Trong thời kỳ tăng trưởng chậm, doanh số bán hàng của công ty có thể có tỷ lệ chu kỳ thấp, vì vậy tỷ lệ này cần được xem xét trong một số khoảng thời gian khác nhau.

Ngoài ra, các công ty có thể thuê ngoài các đơn vị bổ sung ở một số giai đoạn nhất định của quy trình sản xuất để giảm sự phụ thuộc vào tài sản và tăng vòng quay tài sản cố định, trong khi vẫn cố gắng duy trì dòng tiền ổn định và các nguyên tắc kinh doanh cơ bản khác.

Một công ty có vòng quay tài sản cao vẫn có thể thua lỗ vì thu nhập do tài sản cố định tạo ra không thể tối đa hóa khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững hoặc dòng tiền tốt.

Tóm lại là

Hi vọng sau khi đọc bài viết này, bạn đọc đã hiểu rõ hơn về vòng quay tài sản cố định và tầm quan trọng của việc đánh giá chính xác tỷ số này trong doanh nghiệp. Đây là thông tin hữu ích mà bất kỳ ai đang kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp cũng nên biết để có chiến lược phát triển phù hợp.

biên tập thông tin Lamchutaichinh.vn

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *