HD Bank cho vay mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2013 – 2014

Thông tin về HD Bank cho vay mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2013 – 2014

Tại HD Bank, một chương trình tín dụng khác hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2013- 2014 ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang được triển khai.

Rate this post

Viết một bình luận