Gửi tiết kiệm ngân hàng năm 2022 có những thay đổi gì về lãi suất?

Thông tin về Gửi tiết kiệm ngân hàng năm 2022 có những thay đổi gì về lãi suất?

Theo Thông tư 04 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc áp dụng lãi suất trước thời hạn, thay thế Thông tư 04 trước đó năm 2011, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2022. Như vậy thông tư 04 năm. Sự khác biệt giữa năm 2022 và Thông tư 04 năm 2011 là gì? Xem toàn bộ video dưới đây để biết về chính sách mới về lãi suất rút tiền trước hạn! Rút tiền trước hạn là gì? Theo Thông tư 04, rút ​​tiền trước hạn là trường hợp bạn rút một phần hoặc toàn bộ số tiền gửi trước hạn của ngân hàng. Tất cả các tổ chức và người gửi tiền phải thống nhất việc rút tiền gửi trước theo quy định của Ngân hàng Việt Nam. Các hình thức rút tiền được xác định trước mà bạn cần biết. Theo Thông tư 04 năm 2022, chúng ta có một số phương thức gửi và rút tiền trước hạn như sau: Gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Kỳ phiếu, tín phiếu do các tổ chức ngân hàng phát hành Nhận tiền gửi mở rộng theo quy định của các khoản tín dụng ngân hàng. . Lãi suất rút trước hạn của các khoản tín dụng, ngân hàng nước ngoài như sau: Rút toàn bộ Khi chọn rút toàn bộ, bạn sẽ được hệ thống ngân hàng áp dụng tính lãi suất toàn bộ tiền gửi tiết kiệm. có kỳ hạn đến lãi suất thấp nhất đối với tiết kiệm không thời hạn hoặc căn cứ vào lãi suất gửi tiết kiệm không thời hạn tại thời điểm bạn cần rút tiền. Rút một phần tiền gửi Nếu bạn rút một phần tiền gửi trước hạn: hệ thống ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất không kỳ hạn hoặc theo quy định về lãi suất tại thời điểm bạn rút tiền trước hạn. Số tiền còn lại: hệ thống tín dụng sẽ áp dụng lãi suất theo lãi suất mà khách hàng đã gửi tiết kiệm trước đó. Một số thông tin khác Theo Thông tư 04 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng từ ngày 1/8/2022, thay thế Thông tư 04 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định áp dụng lãi suất đối với trường hợp cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại ngân hàng. Theo Thông tư 04 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hình thức rút lãi trước hạn, khách hàng và các khoản cấp tín dụng phải cam kết và thực hiện thỏa thuận theo đúng quy định. Ngày thanh toán và thanh toán phải theo thỏa thuận của hai bên. Tuy nhiên, tại Thông tư 04 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã chia nhỏ và quy định mức lãi suất rút trước hạn đối với các trường hợp rút trước hạn toàn bộ hoặc một phần tiền gửi. Quy tắc mới này sẽ giúp bạn linh hoạt khi rút một số tiền nhỏ trước hạn và không phải rút toàn bộ. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc áp dụng Thông tư 04 vào năm 2022 sẽ giúp các tổ chức tín dụng thống nhất về quy định lãi suất đối với từng trường hợp rút trước hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng phát triển, huy động vốn ngày càng đa dạng nhằm đáp ứng bối cảnh tiền tệ hiện tại trên thị trường. Kết luận Hy vọng những thông tin chúng tôi nêu trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định mới về lãi suất ngân hàng năm 2022. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin hữu ích khác tại kênh youtube và fanpage luật sư của chúng tôi. Hà Thị Tuyết. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo! ————————————————– ——————————— — ️Website: ️Fanpage: ————————————————– ——————————— Công ty Luật Dịch vụ pháp lý 4.0 Giám đốc: Luật sư Hà Thị Tuyết #luatsu #hathituyet —————————————— ————————————————– — ————— © Bản quyền: Luật sư Hà Thị Tuyết.

Rate this post
Xem Thêm:  Cập nhật Sự khác biệt giữa Bitcoin tương lai và ETF giao ngay là gì?

Viết một bình luận