EXIMBANK (EIB) – DÍNH VẠ THAO TÚNG GIÁ VÀ LỆNH BÁN LỚN PHIÊN ATC KÉO CỔ PHIẾU NẰM SÀN

Thông tin về EXIMBANK (EIB) – DÍNH VẠ THAO TÚNG GIÁ VÀ LỆNH BÁN LỚN PHIÊN ATC KÉO CỔ PHIẾU NẰM SÀN

Một văn bản được cho là công văn của Công an TP.HCM gửi một số công ty chứng khoán được cộng đồng đầu tư chứng khoán lan truyền trong phiên giao dịch hôm nay về nghi vấn thao túng Eximbank. giá cổ phiếu. #eib #tradingmarketstock #banking #vnindex .

Rate this post

Viết một bình luận