Dự án cộng đồng Ngân hàng NCB

Thông tin về Dự án cộng đồng Ngân hàng NCB

Từ dự án cộng đồng của ngân hàng NCB tài trợ cho các trường vùng khó khăn. Producer: Hccproductions Director: Nguyễn Anh Dũng Biên kịch: Xuân Dương DOP: Nguyễn Vũ Hoàng Editing: Tùng Lâm Sản xuất vào tháng 5

Rate this post

Viết một bình luận