ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ TỪNG HỌC TẠI TRƯỜNG

Thông tin về ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ TỪNG HỌC TẠI TRƯỜNG

Đơn xin xác nhận hoạt động của trường Vui lòng tải mẫu đơn xin xác nhận của trường tại đây: Đơn xin xác nhận của trường Đơn xin xác nhận của trường Đơn xin xác nhận của trường Sinh viên viết hướng dẫn chi tiết và đầy đủ để xin xác nhận đơn xin học của trường. Đây là mẫu xác nhận mới nhất và phổ biến nhất. Đơn Xác nhận Tham dự được sử dụng để xác nhận khoảng thời gian một cá nhân đã theo học tại một cơ sở giáo dục trước đây. Đơn có nội dung như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Quản lý phòng đào tạo sinh viên khóa học….. – Theo quyết định ra quân cho sinh viên Nguyễn Văn A…. Tôi tên là: ………… ……………………Sinh ngày:../……/……………….. MSSV:………………………..Lớp:…………… …… …….. Khoa: …………….. Khóa: ……………… Trường: ……………….. CMND/CCCD: ………… Ngày cấp: … …/…… ./… Nơi cấp:………… Hộ khẩu thường trú: Nơi ở hiện nay: Số điện thoại liên hệ: Tôi làm đơn này xin hỏi vấn đề sau: Ngày……./……./………, tôi đã làm thủ tục xuất nhập cảnh làm thủ tục vào học khoa công nghệ tại trường đại học hà nội. Học được một năm thì em bị bệnh phải tạm dừng học để điều trị, không thể tiếp tục học ở trường. Tôi đã đặt lịch hẹn và được sự đồng ý của nhà trường. Đến nay, vào ngày …/…/………., cơ thể cháu đã ổn định và có thể đi học bình thường. Theo nội quy và quy định của trường, bạn phải có giấy xác nhận tham dự. Vậy kính đề nghị Phòng Đào tạo khóa học………….. xác nhận cho tôi đã học tại trường để tôi làm thủ tục nhập học tại trường. Tôi xin gửi kèm theo hồ sơ của tôi những giấy tờ sau: – Thẻ sinh viên – Giấy chứng nhận … … . -………….. Tôi xin cam đoan những tài liệu tôi nộp và các tài liệu tôi cung cấp là đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật. Rất mong nhà trường xét duyệt hồ sơ và tạo điều kiện để em được hưởng giải thưởng đề xuất. chân thành cảm ơn! Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên).

Rate this post

Viết một bình luận