Đăng ký vay thấu chi cầm cố tiền gửi có kỳ hạn trên ứng dụng VPBank NEO

Thông tin về Đăng ký vay thấu chi cầm cố tiền gửi có kỳ hạn trên ứng dụng VPBank NEO

Bước 1: Truy cập tab “Vay” tại màn hình chính của ứng dụng VPBank NEO Bước 2: Người dùng lựa chọn một trong các hình thức vay: Thấu chi, thấu chi cầm cố, thấu chi tín chấp, vay tiêu dùng tín chấp, vay cầm cố online bằng tiết kiệm Bước 3: Chọn một khoản vay thấu chi với một khoản tiền gửi có kỳ hạn. Đồng ý với quy định sản phẩm Bước 4: Người dùng chọn sổ cầm cố khoản vay, số tiền vay, thời gian vay Bước 5: Xác nhận lại thông tin khoản vay Bước 6: Ký hợp đồng điện tử với VPBank VPBANK NEO – NGÂN HÀNG SỐ TOÀN NĂNG “Lướt CÙNG CUỘC SỐNG” 🏄 Hãy nhanh tay đăng ký VPBank NEO để trải nghiệm ngay hôm nay! Nếu bạn chưa tải ứng dụng VPBank, hãy truy cập liên kết để tải: #VPBank #VPBankNEO #Luotchungnhipsong #nganhangsotoannang .

Rate this post

Viết một bình luận