|

Công ty VAMC là gì? VAMC xử lý nợ xấu như thế nào?

Công ty VAMC là gì? VAMC xử lý nợ xấu như thế nào?

trụ sở VAMC
trụ sở VAMC

Khi đọc tin tức về thị trường tài chính, ngành ngân hàng, ngoài những con số nổi bật như tăng trưởng tín dụng, tổng tài sản, một chỉ số quan trọng thường được nhắc đến để thể hiện sức khỏe của một doanh nghiệp chính là tỷ lệ nợ xấu.Một cái tên thường xuyên xuất hiện trong các thông tin nợ xấu là Công ty Mua bán nợ VAMC.

Vậy công ty VAMC là gì? VAMC xử lý nợ xấu như thế nào? Khi nền kinh tế thị trường ngày càng sôi động dẫn đến tình trạng nợ xấu phát sinh nhiều như hiện nay, đây chắc hẳn là thắc mắc của rất nhiều người.

Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này qua bài viết dưới đây!

Công ty VAMC là gì?

VAMC là viết tắt của “Vietnam Asset Management Company” – công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

trụ sở VAMC
trụ sở VAMC

VAMC gọi tắt là công ty quản lý tài sản của Việt Nam, một trong những công cụ trợ giúp đặc biệt của nhà nước:

 • Nhanh chóng xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính
 • Giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp
 • Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng kinh tế hợp lý.

VAMC hoạt động dựa trên cơ sở doanh thu, không vì lợi nhuận; minh bạch; hạn chế rủi ro và chi phí thanh lý nợ xấu.

Quy trình hoạt động của công ty đảm bảo tuân thủ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1459/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việt Nam.

xem thêm: Cách kiểm tra nợ khó đòi

Chức năng của VAMC là gì?

Chức năng của VAMC
Chức năng của VAMC

Có lẽ tên công ty cũng nói lên lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của VAMC là thu hồi nợ xấu từ các tổ chức tài chính, nhưng để hiểu cụ thể hơn về chức năng của công ty này, bạn có thể tham khảo danh sách sau:

 • Mua nợ xấu từ các tổ chức tín dụng.
 • Thu hồi nợ, đòi nợ, bán nợ và bảo lãnh.
 • Cơ cấu lại nợ, chuyển nợ thành vốn góp hoặc cổ phần của bên đi vay;
 • Đầu tư, sửa chữa, khai thác, sử dụng và cho thuê tài sản chứng khoán do công ty quản lý quỹ thu hồi;
 • Quản lý nợ xấu đã mua và rà soát việc quản lý tài sản bảo quản liên quan đến nợ xấu.
 • Tư vấn, môi giới mua bán nợ và tài sản;
 • tổ chức đấu giá tài sản;
 • Thực hiện bảo lãnh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay vốn tại các tổ chức tín dụng;

xem thêm: loại dịch vụ nổi tiếng nhất Việt Nam

VAMC xử lý nợ xấu như thế nào?

Xử lý nợ xấu của VAMC
Xử lý nợ xấu của VAMC

VAMC ra đời nhằm giải quyết tình trạng nợ xấu của nền kinh tế. Thông thường, VAMC mua lại nợ xấu từ các công ty tín dụng và sau đó giải quyết vấn đề một cách tốt nhất có thể.

Thời gian xử lý nợ xấu trung bình là 5 năm, có tiềm lực kinh tế lớn đối với ngân sách nhà nước.

Để xử lý nợ xấu ổn định nền kinh tế, VAMC đã và đang triển khai các hoạt động sau:

Các biện pháp tái cơ cấu nợ xấu

Điều 17 Luật này quy định các biện pháp cơ cấu lại khoản nợ xấu và hỗ trợ khách hàng vay vốn tại công ty quản lý tài sản như sau:

1. Công ty Quản lý tài sản thực hiện các biện pháp cơ cấu lại nợ để hỗ trợ khách hàng vay sau:

 • a) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, kỳ hạn trả nợ cho phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của bên đi vay;
 • b) Áp dụng lãi suất đối với khoản nợ đã mua căn cứ vào khả năng trả nợ của bên vay và điều kiện thị trường;
 • c) Được miễn một phần toàn bộ lãi quá hạn mà khách hàng vay không có khả năng trả.

2. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể việc cơ cấu lại nợ của công ty quản lý tài sản quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trong điều kiện khả năng phục hồi của bên vay được đánh giá tốt, Công ty quản lý tài sản xem xét, đầu tư, hỗ trợ vốn để hỗ trợ bên vay khắc phục khó khăn tạm thời về tài chính và tiếp tục sản xuất kinh doanh.

4. Công ty quản lý tài sản thực hiện bảo lãnh cho khách hàng vay tại tổ chức tín dụng khi đánh giá khách hàng có khả năng phục hồi tốt hoặc có dự án hiệu quả mới bảo lãnh trả nợ.

Xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ mua công ty

Theo Điều 18 quy định chi tiết về xử lý tài sản bảo đảm nợ xấu do công ty quản lý tài sản mua:

1. Tài sản bảo lãnh của khoản nợ xấu mà Công ty quản lý tài sản đã mua được xử lý theo thỏa thuận của các bên, nếu không thỏa thuận được thì tài sản bảo lãnh sẽ được bán đấu giá.

2. Trường hợp các bên không thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm thì việc xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện thông qua các phương thức bán đấu giá sau đây:

 • a) Đấu giá thông qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp;
 • b) Công ty quản lý tài sản đấu giá.

Công ty quản lý quỹ lựa chọn và quyết định phương thức bán tài sản chứng khoán theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

3. Sau khi công ty quản lý tài sản thu giữ tài sản bảo đảm từ bên giữ tài sản bảo đảm thì có quyền bán đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không cần có sự đồng ý của bên kia. Công ty quản lý tài sản có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu tài sản để bán đấu giá tài sản bảo đảm chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày bán đấu giá.

4. Kết quả đấu giá và hợp đồng mua bán tài sản mà công ty quản lý tài sản và bên mua tài sản ký kết là căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính, công chứng, chứng nhận, giải quyết các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, sử dụng tài sản bảo đảm và chấm dứt quyền sở hữu, quyền .tài sản của tất cả.

5. Khi Công ty Quản lý tài sản bán đấu giá tài sản thế chấp đã đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, bên nhận chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản.

Thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm được giải quyết theo quy định của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Luật quy định việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ tài sản, hợp đồng mua bán tài sản giữa chủ tài sản hoặc người phải thi hành án với người phải thi hành. Đối với tài sản bảo đảm thì hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp thay cho giấy chứng nhận này.

6. Quy trình, thủ tục đấu giá tài sản do công ty Quản lý tài sản tự tổ chức thực hiện theo quy định của Luật đấu giá. “

Xử lý thu hồi nợ mua trái phiếu đặc biệt

Điều 19. Quy định về xử lý thu hồi nợ khó đòi do công ty quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt như sau:

1. Sau khi trừ các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm, số nợ thu hồi được thông qua việc bán khoản nợ, xử lý tài sản bảo đảm, việc bên đi vay trả nợ, giả định nghĩa vụ trả nợ. món nợ.

2. Sau khi trừ số tiền phải trả cho Công ty quản lý tài sản quy định tại Khoản 1 Khoản 1 Điều 13 Quy chế này, tổ chức tín dụng đã bán khoản nợ được thu tiền thu hồi nợ đối với khoản nợ xấu đã bán. . Công ty được bên vay trả nợ; bên có nghĩa vụ trả nợ, bên bảo đảm việc trả nợ; bán nợ; bán và xử lý tài sản thế chấp.

3. Trình tự nhận và thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tóm lại là

Trên đây là bài viết về VAMC là gì, chức năng và quyền hạn của nó. Chúng tôi hy vọng chúng tôi đã cung cấp câu trả lời hữu ích nhất cho câu hỏi của bạn. Hãy theo dõi thêm các bài viết trong chuyên mục Thuật ngữ-Kiến thức để cập nhật những thông tin hữu ích khác nhé!

Chỉnh sửa dữ liệu: lamchutaichinh.vn

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *