Cập nhật YouTuber Logan Paul Tệp các nhãn hiệu cho NFT Marketplace, DAO Ventures

Thông tin cập nhật YouTuber Logan Paul Tệp các nhãn hiệu cho NFT Marketplace, DAO Ventures

Hồ sơ đầu tiên, có tiêu đề “Bản gốc của Logan Paul,” được gửi theo phân loại Token không thể thay thế (NFT) và bao gồm “ảnh có thể tải xuống, tác phẩm nghệ thuật, bản sao nghệ thuật, tệp nghệ thuật kỹ thuật số và tệp hình ảnh và video được xác thực bằng Token không thể thay thế . ”

Rate this post