Cập nhật Valkyrie Bitcoin Miners Các nhà quản lý ETF Tăng giá đối với các công ty xanh khi quỹ bắt đầu giao dịch

Thông tin cập nhật Valkyrie Bitcoin Miners Các nhà quản lý ETF Tăng giá đối với các công ty xanh khi quỹ bắt đầu giao dịch

Ngoài ETF tập trung vào khai thác, Valkyrie còn có hai ETF khác cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với bitcoin. Bitcoin Strategy ETF (BTF), được ra mắt vào năm ngoái, đầu tư chủ yếu vào hợp đồng tương lai bitcoin. Trong khi đó, Bảng cân đối cơ hội ETF (VBB), ra mắt vào tháng 12, tập trung vào các công ty đại chúng đầu tư vào bitcoin.

Rate this post