Cập nhật Trò chơi thẻ giao dịch NFT

Thông tin cập nhật Trò chơi thẻ giao dịch NFT

“Phản hồi áp đảo là những người chơi này yêu thích Skyweaver chỉ riêng về lối chơi của nó – chiến lược, chiều sâu, đồ họa, cơ chế mới, tất cả những thứ đó. Họ cũng yêu thích nền kinh tế do người chơi làm chủ và tôi đã thấy nó có thể giúp họ nhận ra tiềm năng của nền kinh tế NFT như thế nào, ”Sanders nói.

Rate this post