Cập nhật Thu nhập từ bài viết kỹ thuật số của Voyager là 3,2 triệu đô la trong Quý 2 tài chính, có kế hoạch thêm giao dịch cổ phiếu và NFTs

Thông tin cập nhật Thu nhập từ bài viết kỹ thuật số của Voyager là 3,2 triệu đô la trong Quý 2 tài chính, có kế hoạch thêm giao dịch cổ phiếu và NFTs

Giám đốc điều hành Steven Ehrlich cho biết: “Chúng tôi là một tổ chức phân phối sản phẩm và đang thực hiện các bước cần thiết để tiếp tục chiến lược đa dạng hóa doanh thu của mình. Tiếp theo, ông nói, là sự ra mắt của Thẻ ghi nợ Voyager. Công ty cũng có kế hoạch thêm giao dịch cổ phiếu vào nền tảng của mình, mở rộng sang châu Âu và Canada, đồng thời cung cấp sản phẩm và ví NFT.

Rate this post