Cập nhật Thống đốc New Hampshire thành lập ủy ban mới để nghiên cứu tiền điện tử

Thông tin cập nhật Thống đốc New Hampshire thành lập ủy ban mới để nghiên cứu tiền điện tử

www.theblockcrypto.com

10 tháng 2 năm 2022 15:52, UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Chris Sununu, thống đốc của New Hampshire, đã công bố một ủy ban tiểu bang mới tập trung vào việc nghiên cứu tiền điện tử, tác động của chúng và các loại pháp luật mà Bang Granite có thể muốn theo đuổi.

Theo lệnh điều hành ngày 9 tháng 2, ủy ban sẽ “[m]Các phát hiện và quyết định liên quan đến vai trò và hiệu quả của các luật và quy định hiện hành của nhà nước quản lý tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác cũng như lý do tại sao cần phải sửa đổi và cải tiến các luật và quy định đó “, trong số các lĩnh vực khác.

Ủy ban sẽ bao gồm các bên liên quan từ Bộ Ngân hàng của tiểu bang, Văn phòng Tổng chưởng lý, cả hai phòng của cơ quan lập pháp tiểu bang cũng như “ba thành viên công có kinh nghiệm được công nhận về tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số và việc cung cấp dịch vụ cho các tổ chức hoặc người tiêu dùng liên quan đến tài sản kỹ thuật số . “

Theo ghi nhận của lệnh của Sununu, New Hampshire đã chứng kiến ​​một số đấu thầu lập pháp liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả những nỗ lực thất bại trong việc cho phép cư dân tiểu bang thanh toán nghĩa vụ thuế của họ dưới dạng tiền điện tử. Trong một gật đầu với công việc của Tòa án Chung cho đến nay, lệnh hành pháp cho rằng “Ủy ban này sẽ cho phép New Hampshire thiết lập luật rõ ràng toàn diện dựa trên việc kiểm tra mở rộng cảnh quan mới này.”

Trong những tháng tới, ủy ban sẽ chuẩn bị một báo cáo về những phát hiện của họ, sau đó sẽ được công bố rộng rãi.


Rate this post