Cập nhật Sự khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Thông tin mới nhất về Sự khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Các doanh nghiệp muốn huy động vốn bằng cách bán cổ phiếu có thể chào bán một trong hai loại khác nhau: cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi. Cả hai đều có thể là những khoản đầu tư đáng giá và bạn có thể tìm thấy cả hai cổ phiếu trên các sàn giao dịch lớn. Sự khác biệt cơ bản giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu ưu đãi hoạt động giống như trái phiếu với mức cổ tức và giá mua lại được ấn định, trong khi cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông ít được đảm bảo hơn. và có nhiều rủi ro thua lỗ hơn nếu một công ty thất bại, nhưng có nhiều tiềm năng hơn để cổ phiếu tăng giá.

Mặc dù cái tên có thể gợi ý rằng cổ phiếu ưu đãi là một khoản đầu tư tốt hơn, nhưng lựa chọn tốt hơn tùy thuộc vào mục tiêu của bạn: thu nhập hiện tại hay lợi nhuận dài hạn cho tương lai. Bảng dưới đây cho thấy sự khác biệt chính giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

Hệ số Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi
Tiềm năng tăng giá Vô hạn Giới hạn đối với giá trị chuyển đổi, ngoại trừ mức độ ưu tiên chuyển đổi
Giảm rủi ro Có thể giảm xuống 0 USD Có thể giảm xuống $ 0 nhưng ít có khả năng làm như vậy
Biến động giá cổ phiếu Chuyển động ấn tượng hơn Chuyển động ít kịch tính hơn
Thích hợp hơn cho… Nhà đầu tư tăng trưởng dài hạn Nhà đầu tư cổ tức cao
Số lượng chứng khoán Thường là một; đôi khi nhiều hơn nếu có nhu cầu đặc biệt về quyền bầu cử Thông thường là nhiều, không có giới hạn về số lượng công ty có thể phát hành.

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông cung cấp cho các nhà đầu tư một cổ phần sở hữu trong một công ty. Nhiều công ty độc quyền phát hành cổ phiếu phổ thông và có nhiều cổ phiếu phổ thông được bán trên sàn giao dịch chứng khoán hơn nhiều so với cổ phiếu ưu đãi.

Các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu phổ thông thường có quyền biểu quyết trong hội đồng quản trị của công ty và thông qua các quyết định lớn của công ty, chẳng hạn như sáp nhập (mặc dù một số công ty có một loại cổ phiếu phổ thông không biểu quyết).

Đặc điểm hấp dẫn nhất của cổ phiếu phổ thông là giá trị của nó có thể tăng đáng kể theo thời gian khi một công ty phát triển lớn hơn và có lợi hơn. Điều này có thể tạo ra lợi nhuận rất lớn cho các nhà đầu tư. Ví dụ: đây là số cổ phiếu Apple (NASDAQ: AAPL) đã tăng kể từ khi lên sàn:

% Apple tăng giá

Khoản đầu tư 1.000 USD vào đợt IPO của Apple sẽ trị giá gần 71.000 USD theo mức giá gần đây của nó. Cũng đã có lúc cổ phiếu Apple lao dốc không phanh trong thời gian ngắn. Đây là một phần rủi ro với cổ phiếu phổ thông.

Các cổ đông thường xếp hàng dài để nhận được bất cứ thứ gì nếu một công ty thất bại. Người cho vay, nhà cung cấp, chủ nợ và người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi đều đứng trước cổ phiếu phổ thông. Việc một cổ đông thông thường sẵn sàng chấp nhận rủi ro thua lỗ nếu mọi thứ diễn ra tồi tệ được bù đắp bằng khả năng thu được lợi nhuận khổng lồ nếu mọi việc suôn sẻ.

Đọc thêm: Khái niệm cơ bản về cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi thường hoạt động giống như một trái phiếu hơn là cổ phiếu phổ thông. Cổ tức bằng cổ phiếu ưu đãi thường cao hơn nhiều so với cổ tức trên cổ phiếu phổ thông và được cố định ở một tỷ lệ nhất định, trong khi cổ tức phổ thông có thể thay đổi hoặc thậm chí bị cắt giảm hoàn toàn. Cổ phiếu ưu đãi cũng có một mức giá cụ thể mà cuối cùng một công ty sẽ trả để mua lại. Giá trị gọi lại này, giống như một trái phiếu khi đáo hạn, giới hạn số tiền nhà đầu tư sẵn sàng trả cho cổ phiếu ưu đãi.

Nhãn “Ưu tiên” bắt nguồn từ ba lợi thế của cổ phiếu ưu đãi:

  • Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi được thanh toán trước khi người sở hữu cổ phiếu phổ thông nhận cổ tức.
  • Cổ phiếu ưu đãi có tỷ suất cổ tức cao hơn các cổ đông phổ thông hoặc trái chủ thường nhận được (rất hấp dẫn do lãi suất thấp).
  • Cổ phiếu ưu đãi có yêu cầu lợi nhuận lớn hơn cổ phiếu phổ thông nếu một công ty bị phá sản.

Nói cách khác, cổ phiếu thực sự được “ưa thích” bởi các nhà đầu tư tìm kiếm cổ tức an toàn hơn và rủi ro thua lỗ thấp hơn.

Hai nhược điểm chính của cổ phiếu ưu đãi là chúng thường không có quyền biểu quyết và tiềm năng huy động vốn hạn chế. Một công ty có thể phát hành nhiều hơn một loại cổ phiếu ưu đãi. Mỗi hạng có thể có mức trả cổ tức khác nhau, giá trị hoàn lại khác nhau và ngày hoàn trả khác nhau.

Các công ty cũng có thể phát hành cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi. Ngoài các thuộc tính thông thường của cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi cung cấp cho cổ đông quyền chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông trong những trường hợp nhất định.
Hầu hết các nhà đầu tư mua cổ phiếu để tăng trưởng dài hạn, vì vậy đầu tư vào cổ phiếu phổ thông thường là lựa chọn tốt hơn vì tiềm năng tăng giá lớn hơn của chúng. Điều quan trọng là phải xem xét khả năng và mức độ sẵn sàng của bạn trong nhiều năm và loại bỏ sự biến động có thể dẫn đến thua lỗ nếu bạn bán trong thời kỳ suy thoái.

Nếu mục tiêu của bạn là tạo thu nhập, cổ phiếu ưu đãi có thể là thứ bạn đang tìm kiếm, đặc biệt là khi lãi suất thấp. Với việc trả cổ tức cố định đáng tin cậy hơn và thường cao hơn cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông, chúng có thể rất hấp dẫn. Chỉ cần nhớ rằng mặc dù cổ phiếu ưu đãi an toàn hơn cổ phiếu phổ thông, nhưng nó vẫn không an toàn bằng trái phiếu.

Đọc thêm: Các loại cổ phiếu khác nhau

Rate this post