Cập nhật Stablecoin không phải là tương lai của thanh toán

Thông tin cập nhật Stablecoin không phải là tương lai của thanh toán

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Ràng buộc các tài sản an toàn và thanh khoản trong một thỏa thuận stablecoin có nghĩa là chúng không có sẵn cho các mục đích sử dụng khác, chẳng hạn như giúp các ngân hàng đáp ứng các yêu cầu quy định của họ để duy trì đủ thanh khoản”. Họ nói rằng việc sử dụng stablecoin có thể dẫn đến tình trạng thiếu tài sản an toàn và thanh khoản.

Rate this post