Cập nhật Protego Trust tăng cường hội đồng quản trị bằng cách thêm Brian Brooks và Michael Carpenter

Thông tin cập nhật Protego Trust tăng cường hội đồng quản trị bằng cách thêm Brian Brooks và Michael Carpenter

Protego Trust, một trong ba công ty tiền điện tử nhận được điều lệ ngân hàng tạm thời từ Văn phòng Kiểm soát tiền tệ (OCC), đã bổ nhiệm cựu kiểm soát viên quyền lực của OCC và Giám đốc điều hành Bitfury hiện tại Brian Brooks và cựu Giám đốc điều hành Ally Financial Michael Carpenter cho ban giám đốc.

Rate this post