Cập nhật Polkadot Parachain Astar ra mắt chương trình khuyến khích tăng 100 triệu đô la

Thông tin cập nhật Polkadot Parachain Astar ra mắt chương trình khuyến khích tăng 100 triệu đô la

“Astar Network sẽ hỗ trợ các dự án cam kết với Astar về mặt tài chính bằng Chương trình Astar Boost cũng như dApp Staking, hệ thống khuyến khích ban đầu của chúng tôi dành cho các nhà phát triển,” Sota Watanabe, người sáng lập Astar Network, cho biết trong blog thông báo. “Chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng nhau phát triển nhanh chóng. Thông qua chương trình này, cộng đồng của chúng tôi sẽ được thưởng thêm cho hoạt động trên chuỗi của họ. ”

Rate this post