Cập nhật Người quản lý tài sản Van Eck nói rằng Stablecoin nên được coi là quỹ đầu tư, không phải ngân hàng

Thông tin cập nhật Người quản lý tài sản Van Eck nói rằng Stablecoin nên được coi là quỹ đầu tư, không phải ngân hàng

Thứ hai, van Eck khuyến nghị không buộc khấu lưu thuế đối với stablecoin trong tương lai. Biện pháp này sẽ tạo cơ hội cho các stablecoin chứng minh giá trị của chúng ở Mỹ “Hầu hết các stablecoin hiện không trả cổ tức,” ông viết. “Tuy nhiên, chúng tôi cần tưởng tượng một ngày khi stablecoin trả lãi và lập kế hoạch về mặt công nghệ và quy định cho ngày đó.”

Rate this post