Cập nhật NFT-Linked House Bán với giá $ 650K trong đợt bán hàng đầu tiên của Propy tại Hoa Kỳ

Thông tin cập nhật NFT-Linked House Bán với giá $ 650K trong đợt bán hàng đầu tiên của Propy tại Hoa Kỳ

Trong khi cuộc bán đấu giá ở Florida đã thu hút được một số cường điệu trong những ngày trước đó, cuộc đấu giá bản thân nó là bất cứ điều gì ngoài một cuộc chiến đấu thầu. Mặc dù có hơn 7.000 người đăng ký đấu giá căn nhà chỉ chấp nhận giá thầu bằng ETH, nhưng bất động sản được bán với giá chỉ 3.000 đô la so với giá chào bán ban đầu là 650.000 đô la.

Rate this post