Cập nhật Mức giảm biến thành hấp dẫn gần $ 320

Thông tin cập nhật Mức giảm biến thành hấp dẫn gần $ 320

www.livebitcoinnews.com

11 tháng 2 năm 2022 08:31, UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


  • Giá bitcoin cash bắt đầu tăng mới trên mức 300 đô la so với đô la Mỹ.
  • Giá hiện đang giao dịch trên vùng $ 320 và đường trung bình động đơn giản 55 (4 giờ).
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần $ 340 trên biểu đồ 4 giờ của cặp BCH / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Coinbase).
  • Cặp tiền có thể kiểm tra mức hỗ trợ $ 320 trước khi nó có thể bắt đầu một đợt tăng mới trong thời gian tới.

Giá bitcoin cash đang tăng trên 320 đô la so với đô la Mỹ, tương tự như bitcoin. BCH / USD phải duy trì trên $ 320 để tiếp tục cao hơn trong thời gian tới.

Phân tích giá Bitcoin Cash

Giá bitcoin cash bắt đầu tăng mạnh từ vùng hỗ trợ $ 270. Giá BCH đã phá vỡ các mức kháng cự $ 290 và $ 300 để chuyển sang vùng tích cực.

Giá thậm chí còn tăng trên mức 320 đô la và mức trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Cuối cùng, đã có mức tăng đột biến trên mức 350 đô la. Mức cao được hình thành gần $ 362 và giá hiện đang điều chỉnh mức tăng. Đã có sự phá vỡ dưới mức $ 350.

Giá đã giảm xuống dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp $ 271 đến mức cao $ 362. Bên cạnh đó, đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần $ 340 trên biểu đồ 4 giờ của cặp BCH / USD.

Cặp tiền vẫn đang giao dịch trên vùng $ 320 và đường trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $ 350. Mức kháng cự lớn tiếp theo là gần mức $ 360.

Sự bứt phá rõ ràng trên $ 360 và $ 362 có thể bắt đầu một mức tăng mới. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức 390 đô la. Nếu không có đột phá tăng, giá có thể giảm xuống dưới $ 330.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $ 320 hoặc mức thoái lui Fib 50% của mức tăng từ mức thấp $ 271 lên mức cao $ 362, dưới mức đó phe gấu có được sức mạnh. Mục tiêu tiếp theo cho họ có thể là gần mức 300 đô la.

Giá Bitcoin Cash

Nhìn vào biểu đồ, giá bitcoin cash hiện đang giao dịch dưới vùng 285 đô la và mức trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Nhìn chung, giá có thể tiếp tục giảm nếu không có sự bứt phá lên trên $ 300.

Các chỉ số kỹ thuật

4 giờ MACD – MACD cho BCH / USD đang dần mất tốc độ trong vùng giảm giá.

4 giờ RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BCH / USD hiện nằm dưới mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $ 270 và $ 260.

Các mức kháng cự chính – $ 290 và $ 300.


Rate this post