Cập nhật Kết thúc của việc sửa chữa vẫn chưa được nhìn thấy

Thông tin cập nhật Kết thúc của việc sửa chữa vẫn chưa được nhìn thấy

cryptoknowmics.com

11 tháng 2 năm 2022 11:55, UTC

Thời gian đọc: ~ 3 m


Tiền điện tử DOGE đã ngủ yên trong hơn nửa năm. Núi lửa này hoạt động tốt cho đến tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, sau khi thiết lập mức cao nhất từ ​​giữa tháng 5 trong khung thời gian hàng tuần, bạn có thể thấy giá DOGE dần dần điều chỉnh. Trong thời gian điều chỉnh này, khối lượng giao dịch ở mức thấp và chưa có tín hiệu nào để hoàn thành giai đoạn này trên thị trường DOGE. Có một gợi ý nhỏ. Như chúng ta có thể thấy, giá DOGE đang di chuyển trong một kênh điều chỉnh rõ ràng của mùa thu. Mặc dù vậy, trong những tuần gần đây, những người tham gia thị trường đã bắt đầu giảm phạm vi biến động giá. Do đó, giá DOGE bắt đầu được giao dịch trong một vùng hẹp. Người bán ngày càng khó cập nhật mức thấp nhất trong nước. Và người mua chưa sẵn sàng để bắt đầu giai đoạn tăng trưởng tích cực và mua DOGE theo giá thị trường. DOGE https://www.tradingview.com/x/6oIv8WTi/ Do đó, trong tương lai gần, chúng tôi kỳ vọng tiền điện tử DOGE sẽ tăng. Điều kiện chính cho kịch bản này là giữ mốc 0,1 đô la. Khi thực hiện kịch bản này, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ phục hồi lên 0,26 đô la. Tuy nhiên, bước nhảy này sẽ không có nghĩa là xu hướng giảm đã kết thúc. Cần lưu ý rằng mặc dù mốc 0,26 đô la dưới sự kiểm soát của người bán, khả năng xuất hiện một làn sóng giảm mới vẫn cao.

Phân tích kỹ thuật DOGE trên khung thời gian hàng ngày

DOGE https://www.tradingview.com/x/ZtAkQYoK/ Phân tích chuyển động của giá DOGE trong khung thời gian hàng ngày, chúng ta có thể thấy rằng người mua vẫn chưa thể tiếp cận đường xu hướng hàng đầu của nêm hợp nhất. Do đó, để bắt đầu hoàn thành làn sóng tăng trưởng của mình, họ cần thể hiện sức mạnh trong phạm vi $ 0,138. Chính phạm vi này đã có thể ngăn chặn sự sụt giảm của giá DOGE vào ngày 22 tháng 1 và thay đổi cán cân quyền lực trên thị trường. Với khả năng điều chỉnh giá BTC từ phạm vi 46.000 đô la, khó có khả năng người mua DOGE có thể phá vỡ nêm hợp nhất trong làn sóng tăng trưởng này. Do đó, chúng tôi kỳ vọng một làn sóng giảm nữa trước khi có khả năng tăng trưởng trung hạn của toàn bộ thị trường tiền điện tử, bao gồm cả DOGE.

Giá DOGEBTC đã dừng lại ở một điểm quan trọng

Biểu đồ TradingView https://www.tradingview.com/x/EwRLlekL/ Biểu đồ giá toàn cầu của DOGEBTC cho thấy xu hướng giảm từ tháng 5 năm 2021 đang trên đà phá vỡ. Từ tháng 10 năm 2021, người bán không thể cập nhật mức thấp nhất tại địa phương. Bây giờ giá DOGEBTC đang di chuyển gần đường xu hướng trên của kênh giảm. Với mức độ quan tâm của người mua trong khoảng 0,00000367, chúng tôi có thể kết luận rằng giá tối thiểu có khả năng phục hồi cao. Mục tiêu chính đầu tiên là mốc 0,00000857. Tuy nhiên, với thời gian điều chỉnh DOGEBTC, chúng tôi không loại trừ khả năng xung lực có thể mạnh hơn nhiều.


Rate this post