Cập nhật Công ty khai thác Bitcoin CleanSpark tiến hành kế hoạch bán mảng kinh doanh năng lượng kế thừa

Thông tin cập nhật Công ty khai thác Bitcoin CleanSpark tiến hành kế hoạch bán mảng kinh doanh năng lượng kế thừa

Tin tức đang tốt với Phố Wall, với cổ phiếu của CleanSpark tăng gần 15%, vượt xa mức tăng ngày hôm nay đối với phần còn lại của ngành khai thác tiền điện tử. Bò tót của BTIG, Gregory Lewis cho biết kế hoạch này có “tiềm năng lật ngược kịch bản và thúc đẩy tăng trưởng gia tăng”. Lewis cho biết công ty có tốc độ băm hiện tại là 2,1 EH / s và khoảng 1,9 EH / s theo đơn đặt hàng, với tốc độ băm cuối năm được hy vọng là khoảng 4,0 EH / s. Ông cho rằng CleanSpark sẽ cần khoảng 40 triệu đô la vốn đầu tư để đạt được con số đó.

Rate this post