Cập nhật CoinFund tham gia Vòng 9 triệu đô la cho giá thầu của Công ty Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để phân cấp dữ liệu phương tiện

Thông tin cập nhật CoinFund tham gia Vòng 9 triệu đô la cho giá thầu của Công ty Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để phân cấp dữ liệu phương tiện

Alex Felix, CIO của CoinFund, cho biết trong một thông cáo báo chí: “DIMO Proof-of Movement có khả năng điều phối tốt hơn các phương tiện được kết nối với thế giới xung quanh chúng. “Trao quyền cho người dùng sở hữu dữ liệu của họ là một cách sử dụng mạnh mẽ đối với công nghệ Web 3 và mạng được thiết kế xung quanh một vòng phản hồi tích cực giúp vẽ lại các đường của các bên liên quan và thưởng cho người dùng theo những cách hiệu quả hơn.”

Rate this post