Cập nhật Cơ quan ít nhất tiết lộ các rủi ro bảo mật trong ví nguyên tử

Thông tin cập nhật Cơ quan ít nhất tiết lộ các rủi ro bảo mật trong ví nguyên tử

Giờ đây, sau 10 tháng tuân theo các quy trình tiết lộ có trách nhiệm, Least đang thực hiện bước tiếp theo trong việc cảnh báo người dùng của Atomic về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các lỗ hổng mà họ tuyên bố đã phát hiện. Vì lợi ích của việc ngăn chặn những kẻ xấu tác động đến thông tin trong báo cáo cuối cùng, nhóm bảo mật sẽ không công bố những chi tiết tốt hơn về những phát hiện của họ.

Rate this post