Cập nhật Các giao thức tùy chọn DeFi bị Ether giảm xuống còn 2,1 nghìn đô la

Thông tin cập nhật Các giao thức tùy chọn DeFi bị Ether giảm xuống còn 2,1 nghìn đô la

Giá Ether đã giảm xuống dưới 2.200 đô la vào đầu tháng 1, mất 37% kể từ mức cao nhất trong đời của tháng 11 là hơn 4.800 đô la. Dữ liệu của CoinGecko cho thấy các Token của lớp 1 hoặc lớp cơ sở khác cũng giảm tương tự, với SOL của Solana mất 59% và DOT của Polkadot mất 63% kể từ mức cao nhất trong tháng 11.

Rate this post