Cập nhật Các gian hàng Bitcoin Rally; Hỗ trợ ở mức 40 nghìn đô la, mức kháng cự ở mức 46 nghìn đô la

Thông tin cập nhật Các gian hàng Bitcoin Rally; Hỗ trợ ở mức 40 nghìn đô la, mức kháng cự ở mức 46 nghìn đô la

Các gian hàng Bitcoin Rally; Hỗ trợ ở mức 40 nghìn đô la, mức kháng cự ở mức 46 nghìn đô la

Rate this post