Cập nhật Binance thêm BLZ, FET, MTL, NGƯỜI trên ký quỹ chéo và ACA, IMX trên ký quỹ riêng biệt

Thông tin cập nhật Binance thêm BLZ, FET, MTL, NGƯỜI trên ký quỹ chéo và ACA, IMX trên ký quỹ riêng biệt

www.binance.com

11 tháng 2 năm 2022 08:05, UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Đồng bào Binancians,

Binance đã thêm BLZ, FET, MTL và NGƯỜI như tài sản có thể vay mới trên Ký quỹ chéoACA và IMX như tài sản có thể vay mới trên Ký quỹ biệt lập.

Các cặp ký quỹ chéo mới: BLZ / USDT, BLZ / BTC, FET / USDT, FET / BUSD, FET / BTC, MTL / USDT, MTL / BUSD, MTL / BTC, NGƯỜI / USDT, NGƯỜI / BUSD, NGƯỜI / BTC.

Các cặp ký quỹ biệt lập mới: ACA / BUSD, ACA / USDT, DUSK / BUSD, FET / BUSD, IMX / BUSD, IMX / USDT, MTL / BUSD, NGƯỜI / BTC.

Vui lòng tham khảo trước Dữ liệu ký quỹ để có danh sách các tài sản có thể giao dịch được cập nhật nhất và thông tin thêm về các giới hạn và tỷ lệ cụ thể.

Thêm thông tin:

  • Cách giao dịch ký quỹ
  • Cách mua bán ký quỹ
  • Làm thế nào để mua được giao dịch ký quỹ

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch ký quỹ mang lại rủi ro đáng kể và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể được thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư từ Binance. Tất cả các chiến lược giao dịch được sử dụng theo quyết định của bạn và rủi ro của riêng bạn. Binance sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ.


Rate this post