Cập nhật Binance Futures sẽ tung ra hợp đồng vĩnh viễn XTZ được Coin-Margined tạo ra với đòn bẩy lên tới 20 lần

Thông tin cập nhật Binance Futures sẽ tung ra hợp đồng vĩnh viễn XTZ được Coin-Margined tạo ra với đòn bẩy lên tới 20 lần

www.binance.com

11 tháng 2 năm 2022 07:55, UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Đồng bào Binancians,

Binance Futures sẽ tung ra các hợp đồng vĩnh viễn XTZ được ký quỹ bằng tiền xu với đòn bẩy lên tới 20 lần tại 2022-02-14 03:30 sáng (UTC).

Xin lưu ý: Hợp đồng vĩnh viễn XTZ là hợp đồng tương lai được ký kết bằng tiền xu sử dụng XTZ làm tài sản thế chấp.

Thêm thông tin:

  • Quy tắc giao dịch của Hợp đồng tương lai COIN-M
  • Đòn bẩy và ký quỹ của Hợp đồng tương lai COIN-M
  • Biểu phí hợp đồng tương lai của Binance
  • Cách chọn các cặp giao dịch
  • Chỉ số giá

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tương lai mang lại rủi ro đáng kể và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể được thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư từ Binance. Tất cả các chiến lược giao dịch được sử dụng theo quyết định của bạn và rủi ro của riêng bạn. Binance sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Hợp đồng tương lai. Để tìm hiểu thêm về cách bảo vệ bản thân, hãy truy cập Trang tài nguyên giao dịch có trách nhiệm.


Rate this post