Cập nhật Binance đã ký hợp tác với Netmarble để xây dựng P2E toàn cầu

Thông tin cập nhật Binance đã ký hợp tác với Netmarble để xây dựng P2E toàn cầu

cryptoknowmics.com

11 tháng 2 năm 2022 14:35, UTC

Thời gian đọc: ~ 1 m


Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất thế giới đã thông báo về việc ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Netmarble F&C. Netmarble F&C là công ty con của Netmarble Corporation. Họ sẽ phát triển hệ sinh thái Play to Earn (P2E) toàn cầu và dịch vụ NFT. Theo bản phát hành, Netmarble sẽ phát triển một chuỗi riêng trên sidechain BSC GameFi. Netmarble sẽ tạo ra các sáng kiến ​​GameFi sẽ giúp ích cho hệ sinh thái BSC GameFi và hệ sinh thái P2E trên toàn thế giới. Bên cạnh sự hợp tác công nghệ, NFT trò chơi Netmarble sẽ được bán trên thị trường NFT của Binance, cũng như Netmarble sẽ được tích hợp vào hệ sinh thái tiền điện tử của Binance để hỗ trợ sự phát triển của tiền điện tử trong các trò chơi trong tương lai. Netmarble F&C là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Netmarble Corporation, được thành lập vào năm 2014. ‘The Seven Deadly Sins: Grand Cross’ và ‘Blade & Soul Revolution’ là hai trong số những game thành công nhất của công ty. Netmarble F&C đã mua lại cơ sở hạ tầng và công nghệ P2E để tích hợp các công ty hiện có của họ vào blockchain với việc mua lại ITAM CUBE, một dự án GameFi trên BSC gần đây. Phiên bản NFT bán trước cho ‘Golden Bros’, một trò chơi bắn súng thông thường do Netmarble sản xuất, sẽ là bước đầu tiên trong mối quan hệ hợp tác mới này. Binance và Netmarble đang thảo luận về khả năng tung ra Cung cấp trò chơi ban đầu (IGO) trên nền tảng Binance NFT.


Rate this post