Cập nhật Binance đã hoàn thành Hoán đổi Hợp đồng Quyền Dự trữ (RSR)

Thông tin cập nhật Binance đã hoàn thành Hoán đổi Hợp đồng Quyền Dự trữ (RSR)

www.binance.com

Ngày 08 tháng 2 năm 2022 08:10, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Đồng bào Binancians,

Binance đã hoàn thành hoán đổi hợp đồng Quyền dự trữ (RSR). Gửi và rút tiền RSR hiện đã được mở.

Ghi chú:

  • Địa chỉ hợp đồng RSR: 0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo sau: Binance sẽ hỗ trợ Hoán đổi Hợp đồng Quyền Dự trữ (RSR).

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Vui lòng thực hiện giao dịch của bạn một cách thận trọng. Bạn nên biết rằng Binance không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ giao dịch của bạn.

Rate this post