Cập nhật AXS Early Spring Limited – Kiếm tới 10% với Tiết kiệm linh hoạt

Thông tin cập nhật AXS Early Spring Limited – Kiếm tới 10% với Tiết kiệm linh hoạt

www.binance.com

16 tháng 2 năm 2022 04:04, UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Đồng bào Binancians,

Binance đã tung ra ưu đãi đặc biệt “Early Spring Limited” cho AXS, giúp người dùng kiếm được tới 10% APY cho khoản Tiết kiệm linh hoạt.

APY của Tiết kiệm linh hoạt AXS sẽ được điều chỉnh theo Cấu trúc APY Bậc sau:

Cấu trúc trước

Cấu trúc APY cấp mới

(Số tiền nắm giữ, APY)

Tiền tệ

APY

Bậc 1

Phần 2

Bậc 3

AXS

3%

0-5 AXS

5 AXS

> 20 AXS

10%

1%

0,4%

Theo dõi ngay

Ghi chú:

  • Cấu trúc APY cấp mới có hiệu lực từ 2022-02-17 00:00 (UTC) cho người dùng mới đăng ký và người dùng hiện tại đã đăng ký sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt AXS.
  • APY có thể thay đổi hàng ngày.
  • Binance Savings sẽ thực hiện các điều chỉnh đối với các loại tài sản được hỗ trợ, lãi suất, giới hạn cá nhân và tổng giới hạn đăng ký dựa trên điều kiện thị trường và quản lý rủi ro nội bộ của chúng tôi.
  • Vui lòng tham khảo trước Điều khoản sử dụng của Binance trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Tiết kiệm Binance.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Vui lòng thực hiện giao dịch của bạn một cách thận trọng. Bạn nên biết rằng Binance không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ giao dịch của bạn.

Rate this post