|

Cập nhật Ảnh hưởng của các đặc điểm tính cách đến ý định đầu tư tài chính cá nhân

Vay tiền online siêu nhanh hay còn gọi là vay tiền trực tuyến là giải pháp vay nhanh số tiền trong khoảng 500k tới 10 triệu đồng sở hữu thủ tục rất đơn giản , không chứng minh thu nhập, vay tiền online chỉ cần CMND và account ngân hàng chính chủ. Tiền vay sẽ nhận qua chuyển khoản vào trương mục nhà băng , nhận tiền ngay sau khi duyệt y .

Taichinh1s là website so sánh, Nhận định những sản phẩm nhà cung cấp vay tiền online giúp người mua khắc phục những vấn đề nguồn vốn. Website này ko phải ngân hàng, công ty vốn đầu tư, bảo hiểm nhân thọ hay bất kỳ tổ chức nào và cũng không cung cấp bất cứ khoản vay nào.

Mọi chọn lựa về khoản vay, thời kì trả tiền đều thuộc về bổn phận của bạn và chúng tôi sẽ không chịu bất cứ bổn phận nào khi sở hữu nảy sinh vấn đề giữa bạn và các đơn vị cho vay. Mọi thông tin chỉ với thuộc tính tham khảo!

Trong văn bản bài viết dưới đây, mình xin mạng phép chia sẽ đến quý đọc giả Ảnh hưởng của các đặc điểm tính cách đến ý định đầu tư tài chính cá nhân

Kết quả phân tích cho thấy yếu tố thái độ đối với rủi ro tài chính có ảnh hưởng trực tiếp đến ý định đầu tư của cá nhân. Ý định đầu tư tài chính ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi thái độ đối với rủi ro, dễ dãi, tận tâm và sẵn sàng trải nghiệm, trong khi ý định đầu tư tài chính dài hạn bị ảnh hưởng bởi thái độ đối với rủi ro, tâm lý bất ổn, tận tâm và sẵn sàng thử nghiệm.

Câu hỏi

Theo thống kê của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng nhà đầu tư cá nhân (NĐT) mở mới trong tháng 10/2020 là 36.346 người và 105 tài khoản được mở mới từ các tổ chức. Tính chung trong tháng 10 năm 2002, toàn thị trường có 36.776 tài khoản chứng khoán được mở mới.

Lũy kế đến hết tháng 10 năm 2020, số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt 2,67 triệu tài khoản, tương đương 2,8% dân số Việt Nam. Hiện nay, xu hướng nhà đầu tư mở mới tài khoản chứng khoán tăng vọt, đây là những nhà đầu tư F0. Như chúng ta đã biết, bên cạnh những nhà đầu tư có kiến ​​thức và kinh nghiệm, cũng có rất nhiều nhà đầu tư cá nhân mới với kiến ​​thức và kinh nghiệm còn hạn chế.

Theo nghiên cứu của Reynolds (1997), ảnh hưởng tích cực của gia đình, trình độ học vấn cao, nhu cầu đạt được cao, khả năng chấp nhận rủi ro cao và xu hướng đổi mới là những yếu tố ảnh hưởng đến tìm kiếm việc làm. Khả năng kinh doanh của nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 39. Nghiên cứu của Enescu (2009) cũng chỉ ra rằng, mỗi nhà đầu tư có những đặc điểm và kỳ vọng cá nhân khác nhau nên họ có thái độ khác nhau đối với rủi ro tài chính và mục tiêu tài chính.

Yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng quyết định hành vi đầu tư của cá nhân. Các quyết định đầu tư luôn đi kèm với rủi ro cố hữu hoặc tiềm ẩn. Nhận thức của một cá nhân về rủi ro phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một trong số đó là đặc điểm tính cách của cá nhân đó. Đặc điểm tính cách của các cá nhân sẽ ảnh hưởng đến thái độ của họ đối với rủi ro và ảnh hưởng đến ý định đầu tư của họ.

Bài viết này nghiên cứu những nhà đầu tư cá nhân trẻ, chưa có kinh nghiệm và mới tham gia thị trường tài chính và đầu tư tài chính nhằm tìm hiểu đặc điểm tính cách và ý định đầu tư của họ, từ đó đưa ra khuyến nghị. hàm ý và khuyến nghị cụ thể.

Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện bao gồm 2 bước: Nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu định tính, sử dụng phương pháp thảo luận bàn. Thông tin thu thập được từ nghiên cứu sơ bộ nhằm mục đích điều chỉnh thang đo cho phù hợp với thực tế.

Ảnh hưởng của các đặc điểm tính cách đến ý định đầu tư tài chính cá nhân

Trong khi đó, nghiên cứu chính thức được thực hiện theo phương pháp định lượng thông qua việc thu thập thông tin trực tiếp bằng cách phỏng vấn đối tượng nghiên cứu thông qua bảng câu hỏi. Thông tin thu được từ nghiên cứu nhằm mục đích: (1) Đánh giá sơ bộ các thang đo bằng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA); (2) Xác nhận lại thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định (CFA) thông qua các hệ số độ tin cậy (độ tin cậy tổng hợp và tổng phương sai trích xuất), giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. thông qua phần mềm AMOS để có kết quả chẩn đoán.

Dữ liệu cho nghiên cứu được thực hiện thông qua khảo sát trực tiếp từ các nhà đầu tư cá nhân đáp ứng các tiêu chí sau: Tuổi từ tốt nghiệp cao đẳng, đại học đến dưới 30 tuổi, có ý định tham gia đầu tư tài chính hoặc mới tham gia thị trường tài chính dưới 3 năm kinh nghiệm. Số phiếu gửi đi là 300 phiếu, số phiếu trả về hợp lệ là 277 phiếu, đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu nghiên cứu.

Ảnh hưởng của đặc điểm tính cách đến ý định đầu tư tài chính cá nhân - Ảnh 2

Mục đích của nghiên cứu này là xác định tác động trực tiếp và gián tiếp của các đặc điểm tính cách đến ý định đầu tư tài chính của cá nhân, thông qua biến trung gian là thái độ đối với rủi ro tài chính. 5 đặc điểm tính cách trong mô hình là: Tâm lý không ổn định, hướng ngoại, dễ chịu, tận tâm và sẵn sàng trải nghiệm.

Mỗi đặc điểm tính cách trong mô hình có thể được trung gian hóa thông qua thái độ đối với rủi ro tài chính hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến ý định đầu tư tài chính của cá nhân. Ý định đầu tư tài chính cá nhân có thể được phân thành hai loại là ý định đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn (Nga và Yien, 2013, Mayield, 2008).

Kết quả nghiên cứu

Phương pháp phân tích Bootstrap được sử dụng để đánh giá tính ổn định của mô hình lý thuyết. Từ mẫu ban đầu (n = 277), số lần lấy mẫu lặp lại trong nghiên cứu được chọn là 1.000 lần. Kết quả ước tính từ 277 mẫu trung bình cho thấy tất cả các mối quan hệ đều có ý nghĩa thống kê (p Ý định đầu tư tài chính ngắn hạn, Hướng ngoại -> Ý định tài chính dài hạn, Không chắc chắn -> Ý định tài chính ngắn hạn và niềm vui -> Ý định tài chính dài hạn không có ý nghĩa về mặt thống kê do p> 0,05.

Từ Bảng 1, tác giả đưa ra các nhận xét sau:

Sự hướng ngoại của các cá nhân không liên quan đến ý định đầu tư tài chính của họ. Vì vậy, các nhà môi giới hay các nhà phân tích đầu tư cá nhân không thể không sử dụng chiều tính cách hướng ngoại để dự đoán hành vi đầu tư của nhà đầu tư.

Đặc điểm tính cách là tận tâm và sẵn sàng thử nghiệm đều có tác động tích cực đến ý định đầu tư tài chính. Trong đó, sự tận tâm có tác động mạnh đến ý định đầu tư tài chính dài hạn (β = 0,302) so với ý định đầu tư tài chính ngắn hạn (β = 0,215), sự sẵn sàng trải nghiệm tác động mạnh đến ý định đầu tư. ý định đầu tư tài chính ngắn hạn (β = 0,334) so ​​với ý định đầu tư tài chính dài hạn (β = 0,204).

Các nhà đầu tư với sự cống hiến mạnh mẽ và sẵn sàng trải nghiệm các đặc điểm tính cách có thái độ thấp đối với rủi ro tài chính, thì những nhà đầu tư này nên chú ý nhiều hơn đến rủi ro tài chính trong khi đầu tư. để quá trình đầu tư tránh được những rủi ro có thể phòng tránh được.

Tâm lý bất ổn không có mối quan hệ với ý định đầu tư tài chính ngắn hạn, nhưng có mối quan hệ tiêu cực với ý định đầu tư tài chính dài hạn. Tức là những nhà đầu tư có tâm lý ổn định thích đầu tư dài hạn.

Đặc điểm tính cách vui vẻ không có mối quan hệ với ý định đầu tư tài chính dài hạn, nhưng có mối quan hệ tích cực với ý định đầu tư tài chính ngắn hạn. Tức là những nhà đầu tư có mức độ dễ dãi sẽ có ý định đầu tư ngắn hạn hơn.

Thái độ đối với rủi ro tài chính có liên quan tiêu cực đến cả ý định đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. Điều này cho thấy các cá nhân càng sợ rủi ro tài chính càng hạn chế đầu tư tài chính, mối quan hệ này tác động mạnh đến ý định đầu tư tài chính dài hạn hơn là ý định đầu tư tài chính ngắn hạn.

Kết luận và một số hàm ý

Kết quả của nghiên cứu cho thấy ý định đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn là khác nhau dựa trên đặc điểm tính cách và thái độ rủi ro của từng cá nhân. Ý định đầu tư tài chính ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi thái độ chấp nhận rủi ro, tính cách, sự thoải mái, tận tâm và sẵn sàng thử nghiệm.

Ý định đầu tư tài chính dài hạn bị ảnh hưởng bởi thái độ đối với rủi ro, tâm lý bất ổn, sự tận tâm và sẵn sàng thử nghiệm. Do đó, các nhà phân tích và các công ty tài chính Việt Nam muốn thu hút hoặc phân tích hành vi của các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam thông qua ý định đầu tư cần lưu ý các vấn đề sau:

Một là, Ngoài những yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi đầu tư tài chính của cá nhân, thì đặc điểm tính cách của mỗi cá nhân cũng ảnh hưởng đến ý định và hành vi đầu tư của họ.

Hai là, Thái độ đối với rủi ro tài chính là một yếu tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư, đặc biệt là ý định đầu tư tài chính dài hạn. Vì vậy, khi phân tích hay đề xuất phương án đầu tư các nhà đầu tư cá nhân không thể bỏ qua các vấn đề rủi ro trong quá trình đầu tư.

Ba là, Các nhà đầu tư có đặc điểm tính cách sẵn sàng thử nghiệm hơn và cam kết đầu tư nhiều hơn vào tương lai. Các nhà đầu tư có tâm lý vững vàng thường có xu hướng đầu tư dài hạn, còn các nhà đầu tư có tâm lý dễ dãi thường có xu hướng đầu tư ngắn hạn.

Người giới thiệu:

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (2020), Thống kê đăng ký nhà đầu tư;

Enescu (2009), Tâm lý học các nhà đầu tư, Biên niên sử của Đại học Petroşani, Kinh tế, 9 (1), 2009, 249-252;

Mayield (2008), Các bệnh quanh implant: các chỉ số chẩn đoán và nguy cơ, Tạp chí lâm sàng;

Nga, Joyce KH; Leong Ken Yien (2013), Ảnh hưởng của đặc điểm tính cách và nhân khẩu học đến việc ra quyết định tài chính của Thế hệ Y, Emerald Group Publishing Limited;

Reynolds, JM (1997), Giới thiệu về địa vật lý ứng dụng và môi trường. Chichester, John Wiley và Sons Ltd. 796p.

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *