Cập nhật Ấn Độ sẽ không hợp pháp hóa hoặc cấm tiền điện tử ở giai đoạn này, Bộ trưởng Tài chính xác nhận

Thông tin cập nhật Ấn Độ sẽ không hợp pháp hóa hoặc cấm tiền điện tử ở giai đoạn này, Bộ trưởng Tài chính xác nhận

news.bitcoin.com

11 tháng 2 năm 2022 15:04, UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Bộ trưởng tài chính của Ấn Độ đã tiết lộ tình trạng hiện tại của chính sách tiền điện tử ở Ấn Độ, bao gồm cả việc liệu tiền điện tử sẽ được hợp pháp hóa hay bị cấm ở nước này. Câu hỏi xung quanh tính hợp pháp của tiền điện tử đã được đưa ra tại quốc hội sau khi chính phủ thông báo rằng thu nhập từ các giao dịch tiền điện tử sẽ bị đánh thuế ở mức 30%.

Bộ trưởng Tài chính tiết lộ tình trạng của chính sách tiền điện tử ở Ấn Độ

Bộ trưởng tài chính Ấn Độ, Nirmala Sitharaman, đã làm rõ vào thứ Sáu rằng chính phủ chưa đưa ra quyết định về việc hợp pháp hóa hay cấm tiền điện tử.

Trong bài phát biểu về Ngân sách của mình vào tuần trước, bộ trưởng tài chính đã thông báo rằng thu nhập từ tiền điện tử sẽ bị đánh thuế ở mức 30%. Kế hoạch đánh thuế khiến nhiều người tin rằng chính phủ Ấn Độ đã hợp pháp hóa tiền mã hóa.

Trả lời các câu hỏi được đưa ra trong cuộc thảo luận Ngân sách đang diễn ra tại Rajya Sabha, thượng viện của Quốc hội Ấn Độ, bởi thành viên Quốc hội Chhaya Verma về tính hợp pháp của tiền điện tử thông qua thuế, bộ trưởng tài chính đã nói:

Tôi sẽ không hợp pháp hóa nó hoặc cấm nó ở giai đoạn này. Việc cấm hay không cấm sẽ xảy ra sau đó, khi các cuộc tham vấn cho tôi ý kiến ​​đóng góp.

Cô ấy nhấn mạnh thêm rằng liệu tiền điện tử là “hợp pháp hay bất hợp pháp, đó là một câu hỏi khác, nhưng tôi sẽ đánh thuế vì đây là quyền có chủ quyền về thuế”, PTI báo cáo.

Chính phủ Ấn Độ đã nghiên cứu về dự luật tiền điện tử trong nhiều năm. Một dự luật tiền điện tử đã được liệt kê để xem xét trong kỳ họp mùa đông của quốc hội nhưng nó đã không được chấp nhận. Kể từ đó, có báo cáo rằng chính phủ hiện đang làm lại dự luật.

Thư ký các vấn đề kinh tế của Ấn Độ, Ajay Seth, cho biết vào tuần trước rằng “Quy định hoặc lệnh cấm, bất kể đó là gì, phản ứng chính sách thích hợp đối với tài sản tiền điện tử đang được thực hiện.” Ông nói thêm rằng chính phủ đang tham vấn rộng rãi với các bên liên quan về luật tiền điện tử. Ngoài ra, bộ trưởng tài chính cho biết trong tuần này rằng chính phủ Ấn Độ đang liên tục giám sát lĩnh vực tiền điện tử.

Trong khi đó, gần 75.000 người Ấn Độ đã ký một bản kiến ​​nghị trên Change.org để chính phủ đưa ra các chính sách thuế tiền điện tử hợp lý.


Rate this post