|

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là gì?
Báo cáo tài chính là một trong những công cụ quan trọng nhất mà nhà đầu tư có được trong quá trình đầu tư. Báo cáo tài chính giúp nhà đầu tư hiểu một cách khách quan về hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược đầu tư. Vậy, báo cáo tài chính bao gồm những gì và mẫu báo cáo tài chính nội bộ bao gồm những gì? Tìm hiểu ngay với Infina!

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán trình bày và truyền tải các thông tin kế toán tài chính tổng quát, toàn diện cho các đối tượng sử dụng thông tin (chủ yếu là bên ngoài doanh nghiệp, đặc biệt là công chúng đầu tư), giúp họ đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp.

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế, tài chính tổng hợp, tổng hợp số liệu từ sổ sách kế toán, phản ánh một cách có hệ thống thực trạng tài sản của doanh nghiệp, nguồn hình thành tài sản, điều kiện hoạt động và lợi ích của doanh nghiệp, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, tình hình quản lý và sử dụng vốn. trong một thời gian nhất định Hình thành hệ thống biểu mẫu thống nhất, quy định trong nội bộ.

Báo cáo tài chính là gì?

Có bốn loại báo cáo tài chính chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Vì có 4 báo cáo tài chính và mỗi báo cáo lại có các thành phần khác nhau nên chúng ta sẽ tìm hiểu qua từng báo cáo đó.

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo tài chính là gì?

Bảng cân đối kế toán bao gồm: tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả, trong đó vốn bằng tài sản trừ nợ phải trả.

Tài sản bao gồm:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền.
 • đầu tư tài chính.
 • Những tài khoản có thể nhận được.
 • Cổ phần.
 • Tài sản cố định.
 • Đầu tư vào bất động sản.
 • Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.
 • các tài sản khác.

Nợ phải trả bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, chi tiết như sau:

 • Trả tiền cho người bán.
 • Người mua thanh toán trước.
 • Trả lương cho nhân viên.
 • Thuế và các khoản thanh toán khác do nhà nước.
 • Vốn lưu động phải trả nội bộ.
 • Phải trả nội bộ khác.
 • Tiền thưởng và phúc lợi.
 • Dự trữ các khoản phải trả.

Kinh phí bao gồm:

 • công bằng.
 • Các nguồn tài trợ, kinh phí khác.

báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm 19 tiểu khoản trên báo cáo như sau:

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • trừ vào thu nhập.
 • Thu nhập thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Giá vốn hàng bán.
 • Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • chi phí tài chính.
 • Doanh thu.
 • chi phí bán hàng.
 • Quản lý chi phí doanh nghiệp.
 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.
 • thu nhập khác.
 • phí khác.
 • lợi nhuận khác.
 • Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.
 • Phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
 • Chi phí thuế thu nhập hoãn lại.
 • Lợi nhuận sau thuế TNDN.
 • thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu.
 • Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu.

báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm ba phần:

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư.
 • Luồng tiền từ hoạt động tài chính.

chú thích báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo tài chính bao gồm ba phần:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp (hình thức sở hữu vốn, lĩnh vực kinh doanh, đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp ảnh hưởng đến báo cáo tài chính trong năm tài chính).
 • Chính sách kế toán mà doanh nghiệp áp dụng (kỳ kế toán năm, đơn vị tiền tệ kế toán, chế độ kế toán áp dụng, phương pháp ghi sổ kế toán, phương pháp kế toán hàng tồn kho, phương pháp hạch toán kế toán, v.v.) kế toán hàng tồn kho, phương pháp khấu hao TSCĐ được áp dụng, nguyên tắc xác nhận Các nguyên tắc và phương pháp kế toán việc xác nhận chi phí, nguyên tắc và phương pháp xác nhận thu nhập, nguyên tắc và phương pháp xác nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái, nguyên tắc và phương pháp xác nhận các khoản dự phòng phải trả).
 • Thông tin bổ sung cho các mục được liệt kê trong bảng cân đối kế toán (chi tiết tương tự như bảng cân đối kế toán).

Ứng dụng để tích lũy quỹ sinh viên cho người mới bắt đầu

Đặc biệt hiện nay, việc gửi tiền không kỳ hạn là vô cùng tiện lợi. Chỉ với một thiết bị di động và một số tiền “sinh viên”, bạn có thể gửi tiết kiệm trực tuyến mà không cần tiền triệu. App Infina và sản phẩm Tích lũy sẽ giúp bạn tiết kiệm trực tuyến chỉ 200.000 đồng với lãi suất không kỳ hạn 7,7%/năm, đây là mức lãi suất cao nhất trong các loại lãi suất không kỳ hạn.

Ngoài ra khi tạo tài khoản Infina bạn còn nhận được phần thưởng hấp dẫn lên đến 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, Infina vừa tung ra sản phẩm mới với các gói kỳ hạn đa dạng, lợi nhuận lên đến 9,2%/năm vô cùng hấp dẫn.

Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ!

tải xuống ứng dụng infina
Trải nghiệm ứng dụng Infina và rinh quà trị giá đến 2 triệu đồng!

Báo cáo tài chính nội bộ là gì?

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính nội bộ là tập hợp các tài liệu phản ánh các thông tin về tình hình hoạt động bên trong của doanh nghiệp theo định kỳ, bao gồm tất cả các thông tin phát sinh trong quá trình hoạt động.

Cũng giống như báo cáo tài chính doanh nghiệp gửi cho cơ quan nhà nước và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, báo cáo tài chính nội bộ cũng bao gồm 4 loại báo cáo chính, tuy nhiên báo cáo tài chính nội bộ sẽ có những sai lệch nhất định.

Tóm lại là

Trên đây là những chia sẻ về báo cáo tài chính là gì, cách lập và đọc báo cáo tài chính, cùng nhiều kiến ​​thức về báo cáo tài chính.

bạn cảm thấy thế nào? Để lại một bình luận dưới đây!

xem thêm:

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *